Objavljeno: 09. 06. 2020. , Ažurirano: 09. 06. 2020.

Webinar Hrvatske banke za obnovu i razvitak, na kojemu je predstavljena kreditna linija za obrtna sredstva ruralnog razvoja, održan je 9. lipnja u suorganizaciji HGK – ŽK Karlovac i ŽK Otočac s Područnim uredom Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Liku, a kreditnu je liniju predstavila Draženka Draženović Kostelac, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Liku.


Snimka HBOR-ova webinara o obrtnim sredstvima za ruralni razvoj 9. lipnja 2020.; Izvor: HGK

 

Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreirala je kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva. Dvije kreditne linije predstavljene su 15. svibnja na webinaru koji je organizirao HGK – ŽK Otočac u suradnji s Područnim uredom HBOR-a za Liku, a predavačice su bile Draženka Draženović Kostelac, voditeljica područnog ureda HBOR-a za Liku, i Vesna Bartolović Stančić, voditeljica područnog ureda HBOR-a za Primorje i Gorski kotar.

  1. Obrtna sredstva COVID-19 – SVIMA, mjera namijenjena financiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora, koja se realizira u suradnji s poslovnim bankama, primjenom modela podjele rizika.
  2. Obrtna sredstva COVID-19 – MSP u turističkom sektoru, mjera Ministarstva turizma koja se realizira u suradnji s HBOR-om za određene djelatnosti u turizmu.

Snimka HBOR-ova webinara od 15. svibnja 2020. o financiranju obrtnih sredstava zbog epidemije koronavirusa; Izvor: HGK - ŽK Otočac