Prema podatcima Ministarstva financija od 12. siječnja 2015. godine stopa prireza porezu na dohodak gradova i općina u Ličko-senjskoj županiji je:

 

R. br.

ŠIFRE GRADOVA/OPĆINA

PODRUČNI URED ISPOSTAVA GRAD/OPĆINA

STOPA PRIREZA

 

OBJAVA

DATUM PRIMJENE

GODIŠNJA STOPA ZA 2016. GODINU

3477 ISPOSTAVA GOSPIĆ

1

130

Grad Gospić

10,00%

 

NN 42/12

01.05.2012.

10,000%

2

240

Lovinac

3,00%

8,00%

 

NN/16/02, 6/07

NN/149/14

01.03.2002.

01.01.2015.

8,000%

3

323

Perušić

8,00%

 

NN 5/14

01.02.2014.

8,000%

4

084

Donji Lapac

5,00%

 

NN/57/07

01.07.2007.

5,00%

5

455

Plitvička Jezera

5,00%

 

NN/15/02, 19/02

01.01.2002.

5,000%

6

467

Udbina

5,00%

 

125/02

01.03.2002.

5,000%

3479 ISPOSTAVA OTOČAC

7

313

Grad Otočac

5,00%

9,00%

 

NN/107/01, 20/06

01.01.2002.

9,000%

8

037

Brinje

10,00%

 

NN/03/02

01.01.2002.

10,000%

9

512

Vrhovine

10,00%

7,00%

5,00%

 

NN/115/01, 11/03, 8/04

NN/131/06

NN/30/11

01.01.2002.

01.01.2007.

01.07.2011.

5,000%

10

387

Grad Senj

10,00%

 

NN 146/14

01.01.2015.

10,000%

 

U Gradu Novalji i Općini Karlobag stopa prireza je 0%.