Velika zainteresiranost za seminar o pripremama za godišnji obračun i novostima u godišnjim financijskim izvješćima u ŽK Bjelovar

Vrijeme održavanja: 22.11.2017.

Hrvatska gospodarska komora omogućila je održavanje seminara Pripreme za godišnji obračun i novine u godišnjim financijskim izvješćima, koji je održan 22. studenoga u ŽK Bjelovar. Seminar se organizira radi pružanja potpore gospodarstvenicima u prevladavanju poteškoća, stoga je za članice bio besplatan. Uvodno se prisutnima obratila Ivana Karadža, stručna suradnica ŽK Bjelovar, te pozvala na korištenje usluga HGK i uslugu besplatnoga poreznog savjetovanja, o čemu više informacija mogu pronaći na našem webu.

Seminar je održao Ivan Čevizović, ovlašteni porezni savjetnik.

Primjerima su istaknute najvažnije promjene u godišnjim financijskim izvješćima, a polaznici su dobili odgovore na konkretna pitanja iz prakse.

 

Kontakti