Objavljeno: 19. 02. 2019. , Ažurirano: 23. 12. 2021.


Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU stupio je na snagu 31. siječnja 2020. godine te UK od tada više nije članica EU-a i smatra se trećom zemljom. Sporazum se sastoji od dva glavna dokumenta:

Sporazumom je utvrđeno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020. godine, tijekom kojega su vođeni pregovori o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, a trgovinski i drugi odnosi između dvije strane su bili nepromijenjeni te se na Ujedinjenu Kraljevinu i dalje primjenjivalo pravo EU-a.

Sporazum o povlačenju i dalje je na snazi. On, među ostalim, štiti prava građana EU-a i državljana Ujedinjene Kraljevine, financijske interese Unije te, što je najvažnije, mir i stabilnost na irskom otoku. Potpuna i pravovremena provedba tog sporazuma ostaje jedan od prioriteta Europske unije.

Nakon intenzivnih pregovora, 24. prosinca 2020. godine Europska komisija je s Ujedinjenom Kraljevinom postigla dogovor o uvjetima njezine buduće suradnje s Europskom unijom.

Taj je dogovor sadržan u dokumentu koji se sastoji od tri glavna dijela: Sporazuma o trgovini i suradnji, Sporazuma o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka te Sporazuma o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, koji obuhvaćaju razna područja, kako bi se poduzećima, potrošačima i građanima pružila maksimalna pravna sigurnost.

Ujedinjena Kraljevina je 1. siječnja 2021. godine istupila iz jedinstvenog tržišta i carinske unije, svih politika i međunarodnih sporazuma Europske unije što predstavlja kraj slobode kretanja osoba, robe, usluga i kapitala između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije.

Sporazum o trgovini i suradnji privremeno se primjenjivao od 1. siječnja 2021. i stupio je na snagu 1. svibnja 2021. godine.   

U Sporazumu se utvrđuju povlašteni dogovori u područjima kao što su trgovina robom i uslugama, digitalna trgovina, intelektualno vlasništvo, javna nabava, zrakoplovstvo i cestovni promet, energetika, ribarstvo, koordinacija sustava socijalne sigurnosti, izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, tematska suradnja i sudjelovanje u programima Unije. Sporazum se temelji na odredbama kojima se osiguravaju jednaki uvjeti tržišnog natjecanja i poštovanje temeljnih prava.

Sporazum o trgovini i suradnji omogućava ostvarivanje preferencijalne stope carine prilikom uvoza roba u EU ili UK, ako je roba stekla podrijetlo temeljem odredbi propisanih u Sporazumu.

Europska komisija i nadalje preispituje i po potrebi ažurira više od 100 sektorskih obavijesti o pripravnosti dionika koje je objavila tijekom pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom i koje sadrže informacije što državne uprave, poduzeća i građani moraju poduzeti kako bi se prilagodile promjenama. 

Aktualne obavijesti o stvaranju novog partnerstva EU i UK dostupne su na stranici Europske komisije koja je za potrebe poduzeća koja posluju s britanskim partnerima objavila upute pod nazivom Novi odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine i kontrolni popis koji predstavlja pregled glavnih područja promjena u poslovanju s UK od 1. siječnja 2021. godine.

Britanska Vlada na svojim stranicama redovito ažurira informacije kako bi se europski gospodarski subjekti pripremili na promjene u poslovanju na britanskom tržištu te kako bi mogli nastaviti poslovanje s britanskim partnerima sa što manje poremećaja. Detaljne informacije dostupne su i u uputama za gospodarstvenike.

Prema Sporazumu o trgovini i suradnji, nova pravila kontrole uvoza prehrambenih proizvoda u Ujedinjenu Kraljevinu iz zemalja EU članica planirala su se uvoditi u fazama od siječnja do srpnja 2021. godine. Uslijed poremećaja uzrokovanih COVID-19-om, ponovo su utvrđeni novi rokovi uvođenja potpune kontrole uvoza:

  • zahtjev za najavom proizvoda koji podliježu sanitarnim i fitosanitarnim kontrolama, a koji se trebao primjenjivati od 1. listopada 2021., počet će s primjenom 1. siječnja 2022. godine;
  • novi zahtjev za posjedovanjem izvoznih zdravstvenih certifikata, koji se trebao primjenjivati od 1. listopada 2021., počet će s primjenom 1. siječnja 2022. godine;
  • zahtjev za fitosanitarnim certifikatima i fizičke kontrole robe na graničnim prijelazima, koji su se trebali primjenjivati od 1. siječnja 2022., počet će s primjenom 1. srpnja 2022. godine;
  • deklaracije prijevoznika o sigurnosti i zaštiti pri uvozu proizvoda (Safety and Security Declarations - SSD) bit će potrebne od 1. srpnja 2022., umjesto od 1. siječnja 2022. godine;
  • potpune carinske deklaracije i kontrole bit će uvedene 1. siječnja 2022. godine, kako je ranije najavljeno.

Sukladno novim rokovima, trgovci i prijevoznici moraju poduzeti korake navedene u Graničnom operativnom modelu.

Za potrebe adekvatne promjene gospodarstvenika, redovito se održavaju online besplatni seminari o novim pravilima i postupcima kretanja robe preko različitih graničnih prijelaza UK s EU. Njihov raspored održavanja, kao i snimke već održanih dostupni su putem poveznice. 

Nizozemska objavljuje informacije o novim carinskim formalnostima koje prate protok robe u nizozemskim lukama i detaljne upute o obvezi prethodne digitalne najave carinskih dokumenata temeljem koje se roba može primiti u luke putem portala Get ready for Brexit. Uveden je digitalni lučki sustav Portbase putem kojega se osigurava nesmetan protok prometa i robe kroz pet nizozemskih trajektnih terminala, a letak namijenjen prijevoznicima i vozačima kamiona se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Belgija objavljuje sve relevantne informacije o novim graničnim procedurama i pruža potporu gospodarstvenicima po pojedinim pitanjima putem web stranica nadležnih institucija koje su dostupne u letku priloženom u pratećim dokumentima ove obavijesti, a u cilju neometanog protoka robe iz i prema UK preko belgijskih luka.

Francuska objavljuje informacije o novim carinskim postupcima i procedurama na graničnim prijelazima s UK putem poveznice.

Dodatno, osnovne informacije i obavijesti vezane za promjene koje fizičke i pravne osobe mogu očekivati u budućim odnosima EU i UK dostupne su na sljedećim mrežnim stranicama:

 

Izvor: Pixabay
Autor: Elionas2