Objavljeno: 19. 02. 2019. , Ažurirano: 06. 03. 2023.


Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU stupio je na snagu 31. siječnja 2020. godine te UK od tada više nije članica EU-a i smatra se trećom zemljom. Sporazum se sastoji od dva glavna dokumenta:

Sporazumom je utvrđeno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020. godine, tijekom kojega su vođeni pregovori o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, a trgovinski i drugi odnosi između dvije strane su bili nepromijenjeni te se na Ujedinjenu Kraljevinu i dalje primjenjivalo pravo EU-a.

Sporazum o povlačenju i dalje je na snazi. On, među ostalim, štiti prava građana EU-a i državljana Ujedinjene Kraljevine, financijske interese Unije te, što je najvažnije, mir i stabilnost na irskom otoku. Potpuna i pravovremena provedba tog sporazuma ostaje jedan od prioriteta Europske unije.

Nakon intenzivnih pregovora, 24. prosinca 2020. godine Europska komisija je s Ujedinjenom Kraljevinom postigla dogovor o uvjetima njezine buduće suradnje s Europskom unijom.

Taj je dogovor sadržan u dokumentu koji se sastoji od tri glavna dijela: Sporazuma o trgovini i suradnji, Sporazuma o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka te Sporazuma o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, koji obuhvaćaju razna područja, kako bi se poduzećima, potrošačima i građanima pružila maksimalna pravna sigurnost.

Ujedinjena Kraljevina je 1. siječnja 2021. godine istupila iz jedinstvenog tržišta i carinske unije, svih politika i međunarodnih sporazuma Europske unije što predstavlja kraj slobode kretanja osoba, robe, usluga i kapitala između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije.

Sporazum o trgovini i suradnji privremeno se primjenjivao od 1. siječnja 2021. godine, a stupio je na snagu 1. svibnja 2021. godine.   

U Sporazumu se utvrđuju povlašteni dogovori u područjima kao što su trgovina robom i uslugama, digitalna trgovina, intelektualno vlasništvo, javna nabava, zrakoplovstvo i cestovni promet, energetika, ribarstvo, koordinacija sustava socijalne sigurnosti, izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, tematska suradnja i sudjelovanje u programima Unije. Sporazum se temelji na odredbama kojima se osiguravaju jednaki uvjeti tržišnog natjecanja i poštovanje temeljnih prava.

Sporazum o trgovini i suradnji omogućava ostvarivanje preferencijalne stope carine prilikom uvoza roba u EU ili UK, ako je roba stekla podrijetlo temeljem odredbi propisanih u Sporazumu.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj predviđa da Sjeverna Irska, koja je dio Ujedinjene Kraljevine, ostane dijelom jedinstvenog tržišta EU-a te su ukinute granične kontrole na irskom otoku, između Sjeverne Irske i Republike Irske. Tim se sustavom osigurava izostanak provjera i kontrola između Sjeverne Irske i Republike Irske, te izbjegava tvrda granica i osigurava slobodno kretanje robe u skladu s pravilima EU-a o carinskoj uniji. Protokolom je uveden novi sustav provjera i kontrola koje se primjenjuju na ulaznim točkama, primjerice u lukama, za robu koja ulazi u Sjevernu Irsku iz drugih dijelova Ujedinjene Kraljevine ili bilo koje druge treće zemlje. Uz to, na tu se robu primjenjuju carine EU-a, osim ako ne postoji rizik da dođe u EU.

EU i UK kontinuirano traže zajednička rješenja za stvarne probleme svih zajednica u Sjevernoj Irskoj te zaštita mjesta Sjeverne Irske na unutarnjem tržištu Ujedinjene Kraljevine i cjelovitosti jedinstvenog tržišta EU-a. Stoga je EU predložila prilagođene aranžmane koji su usmjereni na povećanje fleksibilnosti Protokola. Tim se konkretnim mjerama odgovara na poteškoće s kojima se zbog Brexita osobe i poduzeća u Sjevernoj Irskoj suočavaju na terenu, a prije svega se odnose na hranu, zdravlje bilja i životinja, carinu, lijekove i suradnju s dionicima u Sjevernoj Irskoj.

Dana 23. veljače 2023. godine, Europska unija i Velika Britanija postigli su načelni politički dogovor o provedbi Protokola o Sjevernoj Irskoj donošenjem Windsor političke deklaracije, koja daje okvir i otvara novo poglavlje u međusobnim odnosima te pruža dugoročna rješenja za stanovnike i gospodarstvenike Sjeverne Irske. Ponuđena rješenja, između ostaloga, predviđaju fleksibilne mjere za kretanje robe za krajnju upotrebu u Sjevernoj Irskoj. Detaljnije informacije o usuglašenim rješenjima po pojedinim područjima dostupne su ovdje. U narednom razdoblju slijedi prevođenje zajedničkih rješenja u pravno obvezujuće instrumente.

Informacije o stvaranju novog partnerstva EU i UK dostupne su na stranici Europske komisije

Britanska Vlada na svojim stranicama redovito ažurira informacije kako bi se europski gospodarski subjekti prilagodili promjenama u poslovanju na britanskom tržištu i mogli nastaviti poslovanje s britanskim partnerima sa što manje poremećaja. Dodatno korisne informacije dostupne su u uputama za gospodarstvenike i brošurama Graničnog Operativnog Modela (Border Operating Model), koji definira korake koje trgovci i prijevoznici moraju poduzeti, kako bi udovoljili zahtjevima važećeg postupaka kontrole uvoza roba iz EU u UK.

Prema Sporazumu o trgovini i suradnji, pojedina nova pravila kontrole uvoza prehrambenih proizvoda u Ujedinjenu Kraljevinu iz zemalja EU članica planirala su se uvoditi u fazama, ali su se rokovi više puta odgađali uslijed poremećaja uzrokovanih virusom COVID 19, a zatim globalne situacije izazvane ratom u Ukrajini te rasta cijena energenata, koji su imali veliki utjecaj na dobavne lance i gospodarstvenike. U travnju 2022. godine, Vlada je odlučila da odgoditi uvođenje novih postupaka kontrole pri uvozu proizvoda iz EU koji su se planirali primjenjivati od srpnja 2022. godine, za kraj 2023. godine, a koji se odnose na:

  • zahtjev fizičke sanitarne i fitosanitarne kontrole robe na graničnim prijelazima umjesto u odredištima
  • zahtjev za posjedovanjem izvoznih zdravstvenih certifikata za proizvode koji podliježu sanitarnoj i fitosanitarnoj kontroli
  • zahtjev za posjedovanjem deklaracije prijevoznika o sigurnosti i zaštiti pri uvozu proizvoda (Safety and Security DeclarationsSSD)
  • zabrane i ograničenja uvoza rashlađenog mesa iz EU

Britanska Vlada  razmatra kako poboljšati kontrole koje se planiraju uvesti koncem 2023. godine, te je u tijeku razvoj digitalne platforme za promet roba na globalnoj razini pod nazivom UK Single Trade Window (STW), koja bi trebala funkcionirati kao „digitalna“ granica i u stvarnom vremenu smanjiti redove i omogućiti neometani promet roba.

Za potrebe adekvatne pripreme gospodarstvenika, održan je niz online besplatnih seminara o novim pravilima i postupcima kretanja robe preko različitih graničnih prijelaza UK s EU, a snimke održanih seminara dostupne su putem poveznice. 

Nizozemska objavljuje informacije o novim carinskim formalnostima koje prate protok robe u nizozemskim lukama i detaljne upute o obvezi prethodne digitalne najave carinskih dokumenata temeljem koje se roba može primiti u luke putem portala Get ready for Brexit. Uveden je digitalni lučki sustav Portbase putem kojega se osigurava nesmetan protok prometa i robe kroz pet nizozemskih trajektnih terminala, a letak namijenjen prijevoznicima i vozačima kamiona se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Belgija objavljuje sve relevantne informacije o novim graničnim procedurama i pruža potporu gospodarstvenicima po pojedinim pitanjima putem web stranica nadležnih institucija koje su dostupne u letku priloženom u pratećim dokumentima ove obavijesti, a u cilju neometanog protoka robe iz i prema UK preko belgijskih luka.

Francuska objavljuje informacije o novim carinskim postupcima i procedurama na graničnim prijelazima s UK putem poveznice.

Dodatno, osnovne informacije i obavijesti vezane za promjene koje fizičke i pravne osobe mogu očekivati u budućim odnosima EU i UK dostupne su na sljedećim mrežnim stranicama:

U prataćim dokumentima dostupne su korisne informacije za trgovce i prijevoznike.

Izvor: Pixabay
Autor: Elionas2