Objavljeno: 19. 03. 2020. , Ažurirano: 19. 03. 2020.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) u skladu sa svojim ovlastima obavještava sve građane Republike Hrvatske o mogućim promjenama u obavljanju svih poštanskih usluga, a posebice univerzalne usluge, kao i o promjenama u poštanskoj mreži davatelja univerzalne usluge, a posebice glede radnih vremena poštanskih ureda.

HAKOM prati sve mjere koje poduzimaju i dostavljaju svi davatelji poštanskih usluga u cilju zaštite zdravlja i života korisnika poštanskih usluga te zaposlenika davatelja poštanskih usluga.

Stoga obavještavamo sve korisnike poštanskih usluga da će u narednom razdoblju doći do poremećaja u poštanskom prometu posebice glede rokova prijenosa poštanskih pošiljka, kao i promjena u načinu uručenja poštanskih pošiljaka prilikom obavljanja poštanskih usluga, a za koje pošiljke je nužno potvrditi uručenje potpisom primatelja.

Također, obavještavamo sve korisnike poštanskih usluga kako će doći i do promjena u radnim vremenima poštanskih ureda HP-a te molimo za razumijevanje prigodom obavljanja svih usluga u poštanskim uredima na siguran način. Ujedno se skreće pozornost na potrebu poštivanja mjera i aktivnosti koje davatelji poštanskih usluga poduzimaju u cilju zaštite zdravlja korisnika i svojih zaposlenika prigodom obavljanja poštanskih usluga, kako u uredima i poslovnicama, tako i putem dostavljača pošiljaka.

Sve davatelje poštanskih usluga pozivamo da promptno javno objave sve promjene u načinu obavljanja svojih poštanskih usluga, kao i da o tome pisano obavijeste HAKOM. Također, obavještavamo sve korisnike da davatelji poštanskih usluga mogu u ovim okolnostima odbiti prijam poštanskih pošiljaka u uslugama koje oni nude. Međutim, univerzalne usluge, koje je Zakon o poštanskim uslugama zajamčio svim građanima RH na cijeloj teritoriji RH, u svezi s odredbama članka 3. stavka 2. ZPU-a, do daljnjega će biti dostupne sukladno javno objavljenim uputama davatelja univerzalne usluge, a u skladu s odlukom Ministarstva mora prometa i infrastrukture.

Predmetne mjere provodit će se do prestanka proglašene epidemije, odnosno, dok traje stanje ugroze i povećanog rizika za život i zdravlje ljudi na području Republike Hrvatske.