Ovdje možete prijaviti administrativnu prepreku koja Vam onemogućava redovno poslovanje, odnosno pravodobnu realizaciju investicijskog projekta.
Hrvatska gospodarska komora će u okviru svojih ovlasti te u suradnji sa nadležnim tijelima utjecati na uklanjanje prepreke i dodatno poboljšanje poslovne klime u Hrvatskoj.