Vrijeme održavanja: 10.07.2020.

Objavljeno: 10. 07. 2020. , Ažurirano: 13. 07. 2020.

U Virovitičko-podravskoj županiji predstavnici ŽK Virovitica predsjednik Zlatko Pleša, direktorica Kristina Pleša i viša stručna suradnica Suzana Kolesarić te tajnik Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Božidar Jeremić predstavili su 10. srpnja županu Igoru Androviću i njegovim zamjenicima Mariju Klementu i Darku Žužaku te pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Bojanu Mijoku rezultate provedene ankete o utjecaju bolesti Covid-19 na gospodarstvo Virovitičko-podravske županije.

Predsjednik ŽK Virovitica Zlatko Pleša istaknuo je da je inicijativom HGK – Županijske komore Virovitica te u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i Obrtničkom komorom Virovitičko-podravske županije provedena online anketa među tvrtkama i obrtima na području Virovitičko-podravske županije radi utvrđivanja mjera pomoći gospodarstvu zbog otežanog poslovanja urkokovanog bolesti Covid-19.

Anketa je sadržavala 16 pitanja, a provedena je od 10. do 26. lipnja.

Na anketu su odgovorila 193 poslovna subjekta, od čega: 123 trgovačka društva (63,7%) i 70 obrta (36,3%).

Prema veličini, najviše je zastupljenih (68,4%) bilo mikro poduzetnika, 23,8 posto malih, 6,2 posto srednjih i 1,6 posto velikih gospodarskih subjekata.

U anketi je najviše sudjelovalo tvrtki i obrta iz prerađivačkog sektora, 20,2 posto, i iz ostalih uslužnih djelatnosti te 15,5 posto iz trgovine i veliko i malo.

Ispitane su tvrtke istaknule da smatraju da smanjeni promet, obveze isplate plaće, poreza i doprinosa za radnike koji ne rade u uobičajenom opsegu te otežanost transporta najozbiljnije otežavaju poslovanje zbog epidemije izazvane koronavirusom.

Uspoređujući isto razdoblje (ožujak/travanj/svibanj) 2019. i 2020. godine, 39,9 posto anketiranih se izjasnilo da imaju pad prometa za 20 – 50 posto, dok 17,6 posto ima pad prometa do 20 posto.

Na pitanje o predviđanju utjecaja koronavirusa na ukupne primitke/prihode do kraja 2020. (u usporedbi s 2019.), njih 35,2 posto odgovorilo je da očekuju pad prihoda za 20 – 50%, a 29,5 posto ih očekuje pad prihoda od 20 posto.

Procjenjujući dinamiku poslovanja do kraja 2020. godine, s obzirom na ograničenja: 70,5 posto poslovat će bez (znatnijeg) prekida poslovanja, a 16,1 posto nastavit će poslovati za 1 – 2 mjeseca.

Do kraja 2020. godine 67,9 posto poduzetnika nastavit će poslovanje uz isti broj zaposlenika, 24,9 posto njih će smanjiti broj zaposlenika, a 7,2 posto poduzetnika očekuje povećanje broja zaposlenika.

Na pitanje što smatraju da će do kraja 2020. godine najviše otežati njihovo poslovanje zbog epidemije uzrokovane koronavirusom: 139 ih smatra da će smanjenje prihoda biti rezultat pada potražnje, 103 smanjenje priljeva kao rezultat pada prihoda i pada dinamike naplate potraživanja, 9 nedostatak radne snage zbog samoizolacije/ karantene.

Na pitanje koriste li neke od gospodarskih mjera Vlade RH za očuvanje poslovanja, njih 68,9 posto ih već koristi, i to 68,4 posto koristi mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta

Da bi odgoda otplate te otpis kamata na sufinancirane kredite za vrijeme trajanja Covid-19 pandemije pomogli u njihovu poslovanju, smatra 79 tvrtki, 58 tvrtki smatra da bi im smanjenje prireza najbolje moglo ublažiti posljedice uzrokovane epidemijom koronavirusa, 44 ih smatra da bi im pomogla potpora za financiranje bolovanja djelatnika koji se nalazi u samoizolaciji/karanteni, 41 smatra da bi bilo potrebno sufinanciranje kamate na kredite za obrtna sredstva COVID-19.

Sedamdest posto poduzetnika navelo je da bi im savjetodavne usluge pomogle u području poslovanja, korištenja mjera Vlade te savjetodavna pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU sredstava.

Na kraju upitnika dana je mogućnost tvrtkama i obrtima da daju svoje prijedloge za oporavak i olakšavanje daljnjeg poslovanja, koje navodimo u cijelosti.

Prijedlozi tvrtki:

 • kod provedbe nadzora ne kažnjavati poduzetnike već im dati realan rok za ispravak nedostataka (besplatni savjetnici koji bi bili na raspolaganju svima kako bi bilo što manje grešaka i kazni)
 • omogućiti daljnje odgode plaćanja poreza
 • ukinuti plaćanja akontacija poreza na dobit i dohodak
 • dati prednost domaćim proizvođačima u trgovačkim centrima i pri izvođenju građevinskih radova
 • EU sredstva da gospodarstvo izdrži do sljedećeg proljeća
 • smanjiti poreze u svim područjima na flat rate i pojednostaviti poreznu politiku (dobit, dohodak, imovina), dopustiti gospodarstvu da se razvija, bez usporavanja nepotrebnom birokracijom
 • obavijestiti poduzetnike o realnom roku korištenja mjera bez nepotrebnog korištenja vremena i novca (za zajam za obrtna sredstva Covid-19 bilo je potrebno prikupiti 80-ak papira, da bi kraju ispao sistem "Najbrži prst")
 • pomoć Vlade u nepovratnim sredstvima da se održi financijska stabilnost tvrtke
 • mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta
 • dodatna potpora Vlade proizvođačima duhana u pokriću troška osiguranja usjeva kako bi se trošak premije osiguranja sveo maksimalno na razinu iz 2019 godine, odgoda plaćanja energenta do kraja godine, kada otkupljivači duhana isplate sav otkupljeni duhan ili do isplate poticaja proizvođačima duhana, za proizvođače duhana tijekom trajanja krize obustaviti isplatu svih davanja prema jedinicama lokalne samouprave
 • pomoć gospodarstvu od Virovitičko-podravske županije
 • dodatne kreditne linije za osiguranje likvidnosti
 • privlačenje turista u kontinentalnu Hrvatsku
 • beskamatni krediti za obrtna sredstva
 • trajno plaćanje PDV-a po naplaćenim računima
   

Prijedlozi obrtnika:

 • uvesti skraćeno radno vrijeme za sve poslodavce
 • ubuduće nikako ne zabranjivati rad
 • uvesti mjere zaštite domaće i tradicijske proizvodnje