Prezentacija o mogućnostima financiranja, smanjenju rizika i osiguranju naplate za trgovačka društva


Objavljeno: 20. 03. 2019. , Ažurirano: 28. 03. 2019.


Županijska komora Osijek, u suradnji s tvrtkom 2Invest d.o.o. iz Ivanca, organizira prezentaciju Pregled mogućnosti financiranja, smanjenja rizika i osiguranja naplate za trgovačka društva, koja će se održati u ponedjeljak, 15. travnja, u 11 sati u Županijskoj komori Osijek, na adresi Europske avenije 13.

Cilj je predavanja pružiti poduzetnicima uvid u raspoložive mogućnosti i kombinacije financiranja uz upravljanje i kontrolu rizika, s naglaskom na smanjenje rizika nenaplate i sprečavanje neželjenih gubitaka.

Predavanje je namijenjeno mikro, malim, srednjim i velikim tvrtkama, posebice onima koje traže lakši pristup izvorima financiranja, zatim tvrtkama koje pripremaju investicije, trebaju obrtna sredstva, žele ubrzati postupak naplate i povećati likvidnost, teže povećanju sigurnosti naplate, a i tvrtkama koje se bave izvozom na strana ili nova tržišta.

Program predavanja obuhvaća sljedeće točke:

  • krediti (klasični i specifični; HBOR, HAMAG)
  • otkup potraživanja / faktoring (regresni i bezregresni; eskont mjenica i cesija; domaći i ino)
  • leasing (operativni i financijski; sell and lease back)
  • zaštita od tržišnih rizika (hedgiranje)
  • kreditno osiguranje (osiguranje potraživanja domaćih i ino kupaca).

Predavač je Goran Mesec, osnivač i direktor društva 2Invest d.o.o., koji ima petnaestogodišnje iskustvo u razvoju poslovanja na području korporativnih financija, u bankarstvu, na tržištu kapitala, u faktoringu te kreditnom osiguranju, stečeno u Hrvatskoj i Austriji.

Planirano trajanje prezentacije je oko 90 minuta, nakon čega je predviđena naknadna rasprava te odgovori na pitanja od dodatnih 30 minuta.

Sudjelovanje na prezentaciji je besplatno, ali je potrebno prijaviti se online prijavnicom u nastavku ovog teksta.