Vrijeme održavanja: 05.02.2021. - 25.02.2021.

Program dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije

Objavljeno: 01. 02. 2021. , Ažurirano: 01. 02. 2021.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju "Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije", Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za "Program dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije".

Prijave se zaprimaju isključivo od 5. do 25. veljače 2021. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji imaju zaposlenu najmanje jednu osobu odnosno najviše devet osoba, a koji posluju i registrirani su na području na kojem je proglašena katastrofa ili imaju izdvojenu poslovnu jedinicu na području Sisačko-moslavačke županije na dan proglašenja katastrofe.

Namjena sredstava je sufinanciranje troškova neophodnih za nastavak obavljanja gospodarske djelatnosti, što uključuje sanaciju poslovnog prostora, najam prostora, opremanje interijera poslovnog prostora, nabavu strojeva i opreme, kao i nabavu obrtnih sredstava potrebnih za obavljanje poslovne djelatnosti.

Potpora se dodjeljuje u iznosu do maksimalno 30.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 5. veljače do 25. veljače 2021. godine na adresu:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prijava na Otvoreni javni poziv
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Podnositelji prijava se za potrebne informacije u svezi podnošenja Prijave upućuju na službenu stranicu Ministarstva (gospodarstvo.gov.hr) na kojoj će se objavljivati odgovori na najčešća pitanja. Upiti u svezi prijava na ovaj Otvoreni javni poziv dostavljaju se zaključno do 22. veljače 2021. godine putem elektroničke pošte na adresu: smz2021@mingor.hr.

  • Otvoreni javni poziv
  • Prijavni obrazac SMŽ/2021
  • Skupna izjava SMŽ/2021
  • Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
  • Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore
  • Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava