Objavljeno: 13. 01. 2021. , Ažurirano: 14. 01. 2021.

S obzirom na posljedice razornoga potresa koji je pogodio središnji dio Hrvatske, a posebice Banovinu, na temelju novih informacija tvrtki članica HGK, Hrvatska gospodarska komora uputila je Vladi RH dodatne prijedloge mjera kojima bi se poduzetnicima sa sjedištem na potresom pogođenim područjima žurno omogućio oporavak i nastavak poslovanja.

„Na temelju posljednjih informacija s terena razradili smo detaljniji prijedlog mjera koje bi trebale što prije stupiti na snagu. Radi se o području Hrvatske koje je već bilo načeto po pitanju gospodarske snage i prije potresa i prije pandemije. Ne možemo si priuštiti čekanje jer drugačije nećemo moći zadržati ljude u tom kraju,“ rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.

Luka Burilović.jpg

Luka Burilović, predsjednik HGK; Izvor: HGK; 

HGK je predložila odgodu roka za predaju godišnjih financijskih izvješća, moratorij na obveze iz predstečajne nagodbe, žurnu alokaciju sredstava za likvidnost te moratorij na leasing i administrativne naknade. Komora je također predložila snižavanje cijene struje trgovačkim društvima u industriji.

Fokus treba biti i na osposobljavanju i obnovi prometne infrastrukture te uvođenju izvanrednih autobusnih i željezničkih linija te sufinanciranju javnoga prijevoza. Potrebno je odrediti i mjesta za robne terminale.

Komora predlaže i obnovu telekomunikacijske mreže i povećanje dostupnosti široko-pojasnoga interneta koji bi trebao biti besplatan određeno vrijeme te ubrzanje nabave računalne opreme za gospodarstvenike. U obnovu je u najvećoj mogućoj mjeri potrebno uključiti hrvatsku građevinsku operativu i hrvatske proizvođače.

S ciljem prevencije novih štetnih posljedica po društvo i gospodarstvo, nužno je provesti sustavnu analizu seizmičke otpornosti svih građevina. HGK je tražila i sustavni nadzor ispunjavanja zakonske obveze provedbe pregleda građevina. Sve ostale predložene mjere navedene su u dopisu upućenom Vladi RH.

HGK je prošloga tjedna već uputila prijedlog prvoga seta mjera pomoći, uključujući i poseban porezni tretman za gospodarske subjekte koji posluju na pogođenom području, privremeni moratorij na obračun poreznih davanja na sve donacije na tom području za vrijeme trajanja obnove, ukidanje obračuna PDV-a na doniranu robu i usluge te deblokadu računa gospodarskih subjekata koji su registrirani na području za koje je proglašena katastrofa, koja su uredno poslovala do 1. ožujka 2020.

Predloženo je i da se mjere za očuvanje radnih mjesta za pogođena područja prošire na sve poduzetnike, neovisno o njihovoj veličini i djelatnosti. Osim toga, potrebno je definirati i posebne kreditne linije za obnovu proizvodnih kapaciteta od strane HBOR-a, HAMAG BICRO-a i drugih financijskih institucija te obustaviti naplatu najamnina za objekte koji ne rade i koji zbog štete nisu u funkciji.

Inače, na potresom pogođenom području u Sisačko-moslavačkoj županiji djeluje oko 1.250 gospodarskih subjekata koji zapošljavaju oko 8.800 djelatnika. Gotovo su sve tvrtke pretrpjele oštećenja, a velikom broju njih poslovanje je u potpunosti onemogućeno. Dio proizvodnih pogona je neupotrebljiv za daljnju proizvodnju, a poslovni prostori malih poduzetnika u potpunosti su uništeni. Štete su nastale i na zalihama sirovina i gotovih proizvoda.

Sve predložene mjere iz dopisa upućenoga resornim ministarstvima taksativno se navode u nastavku:

- odgoditi za tri mjeseca rok za predaju godišnjih financijskih izvješća za sve obveznike za područja na kojima je proglašena katastrofa,
- omogućiti moratorij na obveze iz predstečajne nagodbe koje dospijevaju u 2021. godini,
- žurno omogućiti sredstva za likvidnost za pokretanje proizvodnje i saniranje štete nakon potresa,
- omogućiti povoljnije uvjete i bodovanje društava sa sjedištem na područjima na kojima je proglašena katastrofa prilikom apliciranja za kreditna sredstva,
- sniziti cijenu struje trgovačkim društvima u industrijskom sektoru,
- omogućiti moratorij ugovora o leasingu svim društvima koji uključuje plaćanje glavnice i kamata na jednu godinu,
- omogućiti privremeni moratorij/obustavu obračuna svih vrsta administrativnih naknada u razdoblju od jedne godine,
- omogućiti financiranje mobilnih kućica, kontejnera ili građevinskih strojeva putem financijskog leasinga prema RH ili građevinskim društvima po povoljnijim uvjetima (niska kamatna stopa i bez naknade) u suradnji s ovlaštenim dobavljačima,
- osposobiti i obnoviti prometnu infrastrukturu - ceste i željezničku prugu, obnoviti autobusna stajališta i kolodvore, odnosno izgraditi alternativne lokacije ukoliko one nisu za uporabu,
- uvesti autobusne izvanredne linije - mrežu gradskih i lokalnih polazaka koju bi financirale država/JLS između većih gradova i lokalnih mjesta, kao i izvanredne vlakove prema Gradu Zagrebu,
- sufinancirati javni prijevoz u odnosu na ekonomsku cijenu barem za stanovnike Sisačko-moslavačke županije,
- odrediti mjesta za robne terminale na koja bi se dopremala potrebna roba te na kojima bi se razvrstavala i potom distribuirala,
- obnoviti telekomunikacijske mreže i povećati dostupnost široko-pojasnog interneta koji bi trebao biti besplatan određeno vrijeme, posebice na javnim lokacijama kako bi se moglo jednostavnije komunicirati,
- omogućiti program ubrzane nabave prijenosnih računala za gospodarstvenike kojima je računalna oprema uništena u potresu uz pomoć Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva,
- omogućiti popuste na cestarine, osiguranja, registracije te smanjivanje poreza za vozila, kao i povoljne kreditne linije za nabavu gospodarskih vozila uz sufinanciranje države i/ili uz period odgode plaćanja prve rate određeno vrijeme,
- u najvećoj mogućoj mjeri u obnovu pogođenih područja uključiti hrvatsku građevinsku operativu i hrvatske proizvođače,
- provesti sustavnu analizu seizmičke otpornosti svih građevina na seizmički osjetljivim područjima (seizmički certifikat),
- osigurati sustavni nadzor ispunjavanja zakonske obveze provedbe pregleda građevina, odnosno njezinih dijelova (dodatno ukazivati na zakonske odredbe i posljedično tome odgovornost vlasnika, upravitelja i korisnika građevina).“