Objavljeno: 23. 07. 2020. , Ažurirano: 23. 11. 2020.

Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljene 17. listopada 2020. Cjelovit tekst Preporuka možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

1. Opće preporuke


Vidljive obavijesti

Na ulazu u prostor ili neposredno nakon ulaza na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pojačana osobna higijena

Treba izbjegavati rukama dodirivati usta, nos, oči i lice.

Dezinfekcija ruku

Na ulazu u prostor te unutra na još kojem lakše dostupnom mjestu posjetiteljima, izvođačima i osoblju treba biti o siguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku. Dozator s dezinfekcijskim sredstvom (npr. na bazi 70% alkohola ili drugo dezinfekcijsko sredstvo registrirano kao antiseptik za primjenu na ljudskoj koži). Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno opskrbljuju novim količinama dezinfekcijskog sredstva kako bi ga uvijek bilo dovoljno.

Kašljanje/kihanje

Kod kašljanja i kihanja usta i nos prekrivaju se laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te treba dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

Posuđe

Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.

Maske za lice

Preporučuje se korištenje maske za lice tijekom ulaska, boravka i izlaska iz prostora, osim izvođača u trenutku izvedbe. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na sljedećoj poveznici.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature

Osoblje i izvođači trebaju prije dolaska na posao i izvedbu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine. Svim posjetiteljima se također preporučuje da prije izlaska iz kuće izmjere tjelesnu temperaturu te otkažu dolazak u slučaju povišene temperature ili bilo kojih znakova bolesti.

Sudjelovanje na okupljanjima

Na okupljanjima ne može sudjelovati osoba koja:

  • ima ukućana koji je u samoizolaciji
  • je boravila unutar prethodnih 14 dana u inozemstvu osim ako ima negativan test na PCR ne stariji od 48 sati
  • je u proteklih 14 dana imala kontakt s osobom zaraženom SARS-COV-2 virusom
  • ima neki od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa ili gubitak njuha. 

 

2. Održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija u zatvorenim i otvorenim prostorima 


Preporučuje se, ako postoji mogućnost, organiziranje umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija na otvorenom.

Fizička udaljenost

Razmak od 2 metra preporučuje se između, i od, izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporuča se razmak od 4 metra između posjetitelja i izvođača na sceni. Prilikom dolaska i odlaska iz prostora preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između sudionika (posjetitelja, izvođača i osoblja) od 1,5 metra.

Fizičku udaljenost za vrijeme trajanja programa organizator mora osigurati na jedan od sljedećih načina:

  • Sjedećim mjestima međusobno udaljenim 1,5 metra. Iznimno, prilikom održavanja izvedbi, kulturnih programa i manifestacija niskoga rizika dozvoljava se fizička udaljenost između posjetitelja od 1 sjedećeg mjesta, uz obvezno nošenje maski za vrijeme trajanja programa. Programi niskog rizika su programi s isključivo sjedećim mjestima koji ne uključuju interakciju s publikom i aktivni angažman publike poput pjevanja. 
  • Barskim stolovima s maksimalno 6 posjetitelja po jednom stolu te uz obaveznu udaljenost između centra osi susjednih stolova od 3 metra. Stolove je potrebno numerirati jedinstvenim brojevima koji se posjetiteljima dodjeljuju prilikom kupovine ulaznica, a raspored posjetitelja za stolovima mora ostati nepromijenjen tijekom događanja. 
  • Fizičkim barijerama (ogradama) definirati sektore širine 1,5 metra kojim će se ostvariti redovi posjetitelja. Između redova mora biti dovoljna širina za prolaz osoblja. Unutar pojedinog reda potrebno je poštovati iste preporuke kao i za sjedeća mjesta odnosno osigurati ograničenje fizičke udaljenosti na način da se osigura razmak od minimalno 1,5 metra između posjetitelja. 
  • Ograničenje se ne odnosi na posjetitelje koji žive u zajedničkom kućanstvu. Sektore je potrebno numerirati jedinstvenim brojevima koji se posjetiteljima dodjeljuju priliko m kupovine ulaznica.

U slučaju potrebe za odstupanjem od gore preporučenih načina osiguravanja fizičke udaljenosti, organizator je dužan zatražiti odobrenje teritorijalno nadležne službe civilne zaštite koji će konačnu odluku usuglasiti s nadležnim županijskim stožerom.

Veličina prostora

Organizacija izvedbi, programa i manifestacija moguća je isključivo u prostorima koji mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati propisana fizička udaljenost prilikom ulaska, izlaska te kretanja i boravka u prostoru.

Najveći broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u svim prostorima, organizator će odrediti sukladno gore navedenim preporukama osiguravanja fizičke udaljenosti.

Označavanje sjedećih i stojećih mjesta

U zatvorenom i na otvorenim prostorima preporuča se omogućiti isključivo sjedeća mjesta. Preporučuje se unaprijed označiti sva sjedeća mjesta, a sva stojeća mjesta moraju biti označena i međusobno udaljena najmanje 1,5 metar te ograničiti ulazak na najviše onoliko posjetitelja koliko ima označenih mjesta.

Plesni podij

Plesni podij u funkciji prostora za ples nije dozvoljen.

 

Najveći dozvoljeni broj posjetitelja. 

Dozvoljeni broj posjetitelja

u zatvorenim prostorima 

na otvorenim prostorima 

500

1.000

 

U slučaju potrebe za organizacijom okupljanja s većim brojem posjetitelja, organizator je dužan zatražiti odobrenje teritorijalno nadležne službe civilne zaštite.

Sva događanja kao i maksimalni broj sudionika podložan je promjeni sukladno rezultatima situacijske analize i kontinuirane epidemiološke procjene stanja.


3. Evidencija sudionika


Za potrebe vođenja evidencije preporuča se omogućavanje unosa podataka sudionika elektroničkim putem, u kojem slučaju će biti pravovaljano bez potpisa sudionika.

Evidencija osoblja i izvođača

Preporučuje se svakodnevno vođenje evidencije osoblja i njihove prisutnosti na radnom mjestu (po smjenama) te evidencije izvođača i ostalog osoblja za svaku izvedbu radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana.

Evidencija posjetitelja

Preporuča se vođenje evidencije posjetitelja svih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija koji imaju sustav internetske rezervacije i prodaje ulaznica. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci posjetitelja: ime, prezime i broj telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana.

Izvedbe

Preporuča se održavati izvedbe sukladno izvođačima i osobljem navedenim u evidenciji. Preporuča se izbjegavanje fizičkog kontakta, a za izvedbe na kojima nije moguće održavati fizičku distancu, preporuča se da uvijek iste osobe odrade izvedbu. Nakon izvedbe korištene rekvizite i ostalu opremu potrebno je dezinficirati. Nakon izvedbe preporuča se da izvođači presvlačenje i tuširanje obave u što je moguće kraćem vremenskom periodu poštujući mjere fizičke distance. Kad god je to moguće, tuširanje se obavlja kući.


4. Prodaja ulaznica, redoslijed ulaska i izlaska


Prodaja i poništavanje ulaznica

Preporučuje se omogućavanje i poticanje internetske prodaje ulaznica s kojima će posjetitelji direktno ulaziti u prostor. U slučaju potrebe za blagajnama i fizičkom prodajom ulaznica preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade između blagajnika i posjetitelja te osiguravanje beskontaktnog plaćanja. Blagajnicima i osobama koje poništavaju ulaznice preporučuje se nošenje maski i rukavica.

Redoslijed ulaska i izlaska

Preporučuje se da posjetitelji ulaze jedan po jedan na način da prvi koji ulazi zauzima najudaljenije mjesto u gledalištu, gledajući od ulaza, i tako po redu. Preporučuje se razmak među posjetiteljima od najmanje 1,5 metra kod ulaska, kretanja i izlaska. Preporučuje se da se izlazak posjetitelja organizira tako da izlaze jedan po jedan i to na način da prvi izlazi posjetitelj najbliže izlazu. Posjetitelje treba podsjetiti da i nakon završetka programa drže razmak, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima. Preporučuje se regulirati izlazak izvođača poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje odvojeno, jedan po jedan, uz izbjegavanje susreta s posjetiteljima.

Maksimalna zaštita posjetitelja i zaposlenika

Prilikom interakcije s posjetiteljima osoblje treba koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.


5. Pojačana higijena prostora 


Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju

Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtara i posvetiti pozornost održavanju pravilne brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Čišćenje prostora

Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struj u, zvona na vratima, tipke u dizalima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka i na kraju svake izvedbe i programa, a najmanje dvaput dnevno. Pri planiranju rasporeda, potrebno je osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak posjetitelja, te u slučaju dva uzastopna događanja omogućiti dovoljno vremena za čišćenje i dezinfekciju prostora. Detaljnije upute dostupne su na sljedećim poveznicama:

 
6. Uslužne djelatnosti 


Konzumacija pića i hrane provodi se prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad ugostiteljskih objekata