U ŽK Rijeka predstavljen Prijedlog nacrta Posebnih uzanci u građenju (PUG)

Vrijeme održavanja: 14.02.2017.   /   Rok prijave: 13.02.2017.
U utorak, 14. veljače, u 11 sati u ŽK Rijeka, predstavnici Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK i Radne skupine za izradu nacrta Posebnih uzanci u građenju, održali su predstavljanje i raspravu o Prijedlogu nacrta Posebnih uzanci u građenju (PUG).

Nakon predstavljanja, održali su konstruktivnu raspravu na kojoj su članice Strukovne skupine građevinarstva, zatim Strukovne skupine arhitektonskih djelatnosti i inženjerstva ŽK Rijeka te tvrtke navedenih djelatnosti članice ŽK Pula, iznijele svoje primjedbe i sugestije na Prijedlog nacrta PUG-a, koje mogu dostaviti i u pisanom obliku putem svojih strukovnih skupina / udruženja.

Prijedlog nacrta Posebnih uzanci u građenju nastao je na osnovu suradnje HGK i HUP-a, s ciljem izrade kvalitetne podloge za postizanje stručnog i gospodarskoga konsenzusa o uređenju odnosa između naručitelja i izvođača radova za šire područje graditeljstva RH. Predstavnici radne skupine za izradu nacrta PUG-a Damir Percel iz Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK i odvjetnik Mićo Ljubenko predstavili su bitne odrednice nacrta: opći pregled nacrta prijedloga novih PUG-ova, stručni nadzor građenja, naknadni i nepredviđeni radovi / ugovoreni radovi, ugovorna kazna / penali, primopredaja / tehnički pregled i okončani obračun / okončana situacija.

HGK i HUP ovlaštene su Zakonom o gradnji (NN153/13) utvrditi i objaviti Posebne uzance u građenju, koje se primjenjuju u skladu s posebnim propisima o obveznim odnosima. PUG uređuju odnos između naručitelja i izvođača u obavljanju građevinskih radova koje utječu na građenje.