Vrijeme održavanja: 08.02.2019.

U ŽK Koprivnica u petak, 8. veljače, u organizaciji ŽK Koprivnica i PORA Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održana je prezentacija otvorenog natječaja INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. - 2020. i Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini.

Iz natječaja INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. - 2020. predstavljeni su najvažniji kriteriji natječaja, prioriteti, prihvatljivo geografsko područje, prihvatljivi prijavitelji i aktivnosti prema prioritetima i komponentama, prihvatljivi troškovi, potrebna dokumentacija i način prijave projekta. Natječaj obuhvaća tri prioriteta – turizam, suradnja i obrazovanje, a otvoren je do 3. svibnja 2019. godine. Novost je i to da se projekt u cijelosti prijavljuje elektronički, putem IMIS sustava.

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini otvoren je do 20. veljače, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim športskim građevinama na temelju prethodno izrađene projektne dokumentacije i opremanje športskih građevina, kojima će se podignuti razina javnih usluga poboljšanjem kvalitete bavljenja športom.

Prezentaciju možete preuzeti u pratećim dokumentima na ovoj stranici.