Vrijeme održavanja: 05.10.2016.

Objavljeno: 19. 09. 2016. , Ažurirano: 07. 10. 2016.

U Županijskoj komori Bjelovar u srijedu, 5. listopada, Tomislav Petrović iz Ministarstva poljoprivrede predstavio je, u sklopu proširene sjednice Strukovne grupacije poljoprivrede i prehrambene industrije ŽK Bjelovar, nacrt Pravilnika ruralnog razvoja Mjere 4 Podmjere 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. – Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda.

Sjednici je prisustvovala Žaklina Jurišić, pomoćnica direktorice Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK, koja je istaknula ključna programska rješenja u vidu prijedloga HGK za provedbu podmjera 4.1. i 4.2. Također, istaknula je da je stručna služba HGK sudjelovala u izradi prijedloga pravilnika, i to putem rada Povjerenstva za izradu Pravilnika o provedbi konkretnih podmjera, a prisutne predstavnike tvrtki pozvala je da putem portala e-Savjetovanje daju svoje prijedloge jer je javna rasprava za ove podmjere otvorena do 10. listopada 2016. godine.

Petrović je istaknuo najvažnije razlike nacrta Pravilnika u odnosu na prethodne natječaje. U odnosu na stari Pravilnik za provedbu 4.1.1., prijedlog novog Pravilnika sadrži niz novih i izmijenjenih odredbi sa svrhom pravednijeg i jasnijeg povlačenja sredstava i ispunjenja ciljeva Programa, kojima se novac želi usmjeriti u ruralni prostor, odnosno u ulaganje u poljoprivredu i proizvodnju hrane. Pritom se želi postići rast i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstva i jačanje njihove uloge u lancu hrane. Cilj Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, jest omogućiti povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, i za primarne poljoprivredne proizvođače, i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Podmjera pridonosi i povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda te rastu zapošljavanja u ruralnom području.

Prijedlogom Pravilnika dodane su preciznije definicije nepravilnosti, a jasnije su definirani i korisnici.

Nakon završetka izlaganja, otvorena je rasprava u koju su se aktivno uključili prisutni predstavnici poljoprivrednih tvrtki i gospodarstva.

Sjednicom je moderirao Igor Brajdić, viši stručni suradnik ŽK Bjelovar.