Vrijeme održavanja: 14.03.2017.

Objavljeno: 14. 03. 2017. , Ažurirano: 15. 03. 2017.

Nacionalna kampanja STOP ozljedama na radu predstavljena je u utorak, 14. ožujka, u HGK - ŽK Koprivnica.

Neven ObradovićVanja Glogovar iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu predstavili su misiju i djelovanje Zavoda te interaktivne vodiče za analizu ozljeda na radu i izradu procjene rizika. Istaknuli su i uočene propuste poslodavaca poput rada s neispravnim sredstvima, rad u slučaju kada djelatnik nije osposobljen za rad na siguran način ili na poslovima s posebnim uvjetima rada, a da prethodno poslodavac nije utvrdio ispunjava li radnik propisane uvjete.

Prema prijavljenom broju ozljeda na radu, Koprivničko-križevačka županija zauzima 17. mjesto u RH, a najveći broj ozljeda u tvrtkama i ustanovama u županiji, prema djelatnostima, dogodio se u prerađivačkoj industriji, potom u zdravstvenoj zaštiti, građevinarstvu te poljoprivredi i šumarstvu.

Cilj Nacionalne kampanje STOP ozljedama na radu 2016. – 2018. jest podizanje svijesti o značaju sprečavanja rizika na mjestima rada, pozitivnim učincima smanjivanja ozljeda na radu, profesionalnih i bolesti u vezi s radom, izostanaka s rada i s tim povezanih troškova.

Predstavljanje su organizirale Županijska komora Koprivnica i Zavod za unapređivanje zaštite na radu, središnja javna ustanove za zaštitu na radu u RH koja pruža stručnu pomoć i potporu poslodavcima, sindikatima, radnicima i njihovim predstavnicima, stručnjacima zaštite na radu pri očuvanju života, zdravlja i radne sposobnosti radnika.