Vrijeme održavanja: 10.01.2019. - 13.01.2019.

Objavljeno: 07. 01. 2019. , Ažurirano: 16. 01. 2019.

Predstavljanje na Ferienmesseu Wien, turističkom sajmu za poslovnu i široku publiku, organizira se u suradnji s Nacionalnim parkom Plitvička jezera i Turističkom zajednicom Ličko-senjske županije, na zajedničkom suizlagačkom štandu u sklopu nacionalne prezentacije Hrvatske turističke zajednice. Uz promotivne materijale sustava turističkih zajednica i zaštićenih parkova prirode u Ličko-senjskoj županiji, poseban naglasak je na top-destinaciji Ličko-senjske županije, a to je Nacionalni park Plitvička jezera. S njima su vrlo uspješno promidžbeno povezana i ostala turistička odredišta ove Županije s naglaskom na ponudi turističkih agencija koje će se pojedinačno predstaviti na ovom sajmu.

Budući da je Austrija tradicionalno jedno od najjačih emitivnih tržišta za Ličko-senjsku županiju, naša je prisutnost na ovom sajmu vrlo važna, ali su važne i sve ostale aktivnosti koje se provode radi zadržavanja austrijskih turista koji redovito posjećuju naše destinacije tijekom cijele godine te privlačenja novih.