U ŽK Bjelovar predstavljeni gradski natječaji za poticanje gospodarstva

Vrijeme održavanja: 28.03.2017.

Pročelnica Sonja Novak i predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, Katica Kratzl, Jasminka Kišantal-Zubić i Miroslav Šmit u utorak su, 28. ožujka, u ŽK Bjelovar predstavili potpore za malo i srednje poduzetništvo i poljoprivredu Grada Bjelovara u 2017. godini.

U 2017. godini raspisano je šest javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za malo i srednje poduzetništvo i sedam javnih poziva za potpore u poljoprivredi, a u travnju slijedi Javni poziv za dodjelu potpora inovatorima.

Ponajviše interesa poduzetnika bilo je za kreditnu liniju Bjelovarski poduzetnik 2016. do iskorištenja sredstava, gdje je najniži iznos kredita 40.000 kuna, a najviši od 2.500.000 kuna. Iznimno, pri izgradnji novih proizvodnih kapaciteta – subvencija Grada iznosi najviše 40% ukupne odobrene vrijednosti investicije i najviše može biti 5.000.000 kuna (investicije vrijedne više od 2.500 000 kuna). Namjena kredita je za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata, nabavu opreme kao i za obrtna sredstva u funkciji investicije (do 30% njene vrijednosti). Također Grad Bjelovar u 2017. godini subvencionira kamate iz kreditne linije Bjelovarski poduzetnik 2016. do najviše 2 postotna poena i to: 2% za proizvodne djelatnosti i 1% za uslužne djelatnosti ako poduzetnik ispuni sve uvjete iz javnog poziva.

Dodjeluju se i potpore male vrijednosti za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje – primjerice Certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAP, EN ISO 14001 itd.

Predstavljen je i javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za 2017. godinu, za dodjelu poticaja za sufinanciranje dijela troškova za stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača). Dodjeljuju se i poticaji za uzgoj autohtonih pasmina goveda (simentalac), kao i sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Uvjeti javnih poziva kao i potrebna dokumentacija dostupni su na službenim stranicama Grada Bjelovara.

Kontakti