Pretprijava za ugradnju osobnih dizala financiranih iz EU projekta Dostupnost do stana


Objavljeno: 11. 12. 2018. , Ažurirano: 13. 12. 2018.


Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske uključila se u pokretanje projekta Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama, uz sufinanciranje iz fondova EU.
 
Trošak ugradnje pojedinačnog dizala procjenjuje se na 350.000 kuna, od čega bi se 85 posto financiralo bespovratnim sredstvima EU fondova, a 15 posto troškova snosili bi stanari. Stambenih građevina s tri i više katova bez dizala u Hrvatskoj ima oko 16.000.
 
Prema najavama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, početak realizacije projekta ugradnje dizala u postojeće višeetažne stambene građevine koje nemaju dizalo očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.
 
Predstavnike suvlasnika višeetažnih stambenih građevina koje nemaju dizalo, a koji su zainteresirani za uključivanje u projekt, molimo da popune pretprijavu koja ima karakter evidencije zainteresiranosti.
 
Rok za popunu pretprijave jest 31. siječnja 2019.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti od Zdravka Čizmara, Komora Zagreb, e-mail: zcizmar@hgk.hr, tel. 01/4606 713.