Vrijeme održavanja: 24.09.2018.

Objavljeno: 19. 09. 2018. , Ažurirano: 19. 09. 2018.

HGK – ŽK Pula u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva organizira edukaciju Društveno odgovorno poslovanje u funkciji razvoja lokalne zajednice.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 24. rujna, u 9 sati u HGK – Županijskoj komori Pula. 

Cilj je na predavanju predstavnicima poslovnih subjekata predstaviti koncept društveno odgovornog poslovanja, zašto je ono bitno, tko sve od njega može imati koristi te kako i zašto surađivati s lokalnom zajednicom. Načelo filantropije sve se više promovira u ekonomiji i poslovnom svijetu, te se uz rast korporacija pojavilo kao svojevrsna kontrola odgovornosti koje takva akumulacija profita zahtijeva. U tom smislu nastaje pojam društveno odgovornog poduzetništva, odnosno koncepta poslovanja u kojem poduzeće dobrovoljno i bez zakonske ili druge prisile nastoji uskladiti svoje poslovanje s potrebama u društvu, i to u najširem mogućem smislu – od svoga proizvoda, načina na koji ga proizvodi, resursa koje upotrebljava, načina nabave i prodaje, utjecaja na okoliš, radnih uvjeta pa sve do ulaganja u društvenu zajednicu i brige o vlastitom utjecaju na nju.

Predavačica je Helga Možé Glavan, diplomirana ekonomistica, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Prijaviti se možete ispunjavanjem online prijavnice u nastavku.