Objavljeno: 15. 01. 2019. , Ažurirano: 15. 01. 2019.


U ŽK Varaždin 7. veljače u 10 sati održat će se predavanje o mogućnostima financiranja, smanjenja rizika i osiguranja naplate za trgovačka društva.

Cilj je predavanja omogućiti poduzetnicima uvid u raspoložive mogućnosti te kombinacije financiranja uz upravljanje i kontrolu rizika, s naglaskom na smanjenje rizika nenaplate i sprječavanje gubitaka.

Predavanje je namijenjeno mikro, malim, srednjim i velikim tvrtkama, tvrtkama koje pripremaju investicije, trebaju obrtna sredstva ili se bave izvozom na nova tržišta.

Na predavanju će se obrađivati sljedeće teme:

  • bankarski krediti (klasični i specifični)
  • otkup potraživanja / faktoring (regresni i bezregresni)
  • leasing (operativni, financijski; sell and lease back)
  • zaštita od tržišnih rizika (hedgiranje)
  • kreditno osiguranje - osiguranje potraživanja (domaćih i ino kupaca).

Predavač je Goran Mesec, osnivač i direktor društva 2Invest d.o.o., koji ima petnaestogodišnje iskustvo u razvoju poslovanja na području korporativnih financija, u bankarstvu, na tržištu kapitala, u faktoringu te kreditnom osiguranju, stečeno u Hrvatskoj i Austriji.

Sudjelovanje na predavanju je besplatno uz obveznu online prijavu, a broj mjesta je ograničen, te će se prijave zaprimati prema redoslijedu pristizanja.

ŽK Varaždin
Izvor: HGK