Poštovani poduzetnici,

Hrvatska gospodarska komora radi potpore što bržem i uspješnijem razumijevanju gospodarskog zakonodavstva te pozitivnih pravnih pravila u okviru kojih djelujete, nudi svojim članicama besplatne pravne informacije.

Naime, kao samostalna stručno-poslovna organizacija koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica, Hrvatska gospodarska komora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori surađuje sa Saborom Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrvatske, organima državne uprave i lokalne samouprave, Hrvatskom obrtničkom komorom, udrugama poslodavaca, sindikatima i drugim organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i aktualne ekonomske politike i rješavanju drugih pitanja važnih za gospodarstvo Hrvatske.

Polazeći od nepobitne činjenice važnosti zakonodavnog okvira u gospodarskoj aktivnosti Republike Hrvatske, Komora poziva svoje članove da radom u strukovnim udruženjima izravno i neposredno utječu na uspostavljanje što kvalitetnijih uvjeta poslovanja i poduzetničke radne kulture kao nužne podloge za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata.

Hrvatska gospodarska komora svojim članicama besplatno pruža pravne informacije koje sadrže opću i načelnu uputu o pravnom uređenju pojedinog područja gospodarstva, odnosno gospodarske djelatnosti te istovremeno pravodobno daje nedvosmislenu uputu o tijelu državne uprave zaduženom za neposrednu provedbu zakona, donošenje propisa za njihovu provedbu, obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora te druge upravne i stručne poslove (ministarstva, državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama).

Važno je naglasiti kako Hrvatska gospodarska komora nije nadležno tijelo koje bi imalo za pravo i dužnost eksplicitno tumačiti odredbe određenog pravnog propisa (zakonskih i podzakonskih akata), također je iznimno bitno naglasiti da stručne službe Komore i njeni službenici ne mogu i ne smiju ulaziti u meritum pojedinih pravnih stvari jer bi takvo ponašanje prelazilo okvir nadležnosti Komore kao javnopravne ustanove koja promiče zajedničke interese članica pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te bi kao takvo imalo obilježja pružanja pravne pomoći za koje su prema Zakonu o odvjetništvu ovlašteni jedino odvjetnici.

Želimo podsjetiti da pri Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluju Sud časti, Stalno arbitražno sudište i Centar za mirenje. Njihova je zadaća spriječiti nepošteno, štetno, nemoralno, neprihvatljivo i drugo ponašanje gospodarskih subjekata koje je protivno dobrim poslovnim običajima te istovremeno pružiti domaćim i stranim poduzetnicima usluge organizacije arbitražnog rješavanja sporova, a sve pod predsjedanjem osoba/arbitara od njihova obostranog povjerenja.

Koristimo priliku i pozivamo članice da u slučaju spora u poslovanju iskažu spremnost s drugom strankom razmotriti mogućnost mirenja pri Centru za mirenje HGK radi poslovnijeg, učinkovitijeg i jeftinijeg rješenja spora.

Hrvatska gospodarska komora želi biti kvalitetan i koristan partner na vašem poslovnom putu, stoga se radujemo budućoj suradnji na dobrobit svake naše članice i u interesu boljitka cjelokupnog hrvatskoga gospodarstva!