Pridržavanje strogih pravila poduzećima će pomoći da ispune svoje pravne obveze na prirodniji, učinkovitiji i održiviji način

Objavljeno: 26. 11. 2018. , Ažurirano: 26. 11. 2018.

Međunarodna trgovačka komora (engl. International Chamber of Commerce - ICC) Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora s velikim zadovoljstvom donose i stavljaju na raspolaganje hrvatskoj poslovnoj zajednici prijevod Pravila ICC-ja za borbu protiv korupcije, koji su pripremili stručnjaci Komisije za korporativnu odgovornost i borbu protiv korupcije ICC-ja.

ICC oduvijek je predvodio napore za jačanje integriteta u poslovanju jer jedino sustav bez korupcije omogućava svim sudionicima jednake uvjete tržišnog natjecanja.

ICC ističe ključnu ulogu usklađivanja s pravilima na koja su se poduzeća sama obvezala, prepoznajući pritom temeljnu odgovornost međunarodnih organizacija i nacionalnih vlada u borbi protiv koruptivnih praksi uključujući iznuđivanje, traženje mita i podmićivanje.

Pridržavanje strogih pravila poduzećima će pomoći da ispune svoje pravne obveze na prirodniji, učinkovitiji i održiviji način. Stoga se poslovnim subjektima snažno preporučuje donošenje i provedba vlastitih korporativnih programa usklađenosti, što postaje obvezno u sve većem broju pravnih sustava.

Ova izmjena Pravila ICC-ja za borbu protiv korupcije, provedena 2011. godine, zrcali impresivni razvoj etike i prakse pridržavanja antikorupcijskih pravila vodećih kompanija. Ona pruža model pridržavanja antikorupcijskih pravila primjenjiv na velika, srednja i mala poduzeća. Predstavlja nadogradnju na druge dokumente koje je ICC izradio, poput ICC-jeva priručnika Borba protiv korupcije, Priručnik o korporativnim praksama te raznih smjernica ICC-ja o konkretnim pitanjima integriteta.

Borba protiv korupcije, koja je u srži korporativne odgovornosti i dobrog korporativnog upravljanja, nikada ne završava. Trajne napore potrebno je nastaviti ulagati i ubuduće.

Ovdje možete preuzeti besplatno hrvatsko izdanje Pravila.

Ovdje možete preuzeti besplatno englesko izdanje Pravila.