Prava intelektualnog vlasništva u EU: U smjeru digitalizacije


Objavljeno: 03. 10. 2019. , Ažurirano: 09. 10. 2019.


Pravni fakultet u Rijeci, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Hrvatska udruga za poredbeno pravo pozivaju na šestu Međunarodnu znanstvenu konferenciju Petar Šarčević koja će se održati 18. i 19. listopada u Hotel International u Zagrebu. Hrvatska gospodarska komora pokrovitelj je ove konferencije posvećene aktualnim pitanjima zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima u vezi s pravima intelektualnog vlasništva na jedinstvenomu digitalnom tržištu Europske unije s obzirom na učestale novosti kao posljedice zakonodavne i sudske aktivnosti.

Konferencija je namijenjena sudcima, odvjetnicima, zastupnicima i svim sudionicima u postupku zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva. Također je namijenjena i pravnim znanstvenicima čiji interesi zadiru u područja intelektualnog vlasništva, novih digitalnih tehnologija, zaštite osobnosti i podataka, digitalnog tržišta i slično.

Teme konferencije, među ostalima, uključuju sljedeće:

 • reforme autorskog prava
 • pravo novinskih izdavača
 • pravo priopćavanja javnosti na internetu
 • mjere protiv internetskih posrednika
 • softver i autorska i patentna zaštita
 • intelektualno vlasništvo i blockchain 
 • reforma žiga
 • žig i osobno ime
 • žig i javni poredak
 • prikaz netradicionalnih žigova
 • dizajn i tehnička funkcija
 • baze podataka i industrija
 • nepošteno trgovanje na digitalnom tržištu
 • poslovna tajna

Među izlagačima su:

 • Marko Ilešić, sudac Suda EU
 • Vesna Tomljenović, sutkinja Općeg suda EU
 • Gorana Aralica Martinović, sutkinja VTS RH
 • Théophile Margellos, predsjednik Žalbenih vijeća EUIPO-a
 • Josef Drexl, direktor Instituta Max Planck za inovacije i tržišno natjecanje
 • David Musker, profesor na Sveučilištu Queen Mary
 • Albina Dlačić, odvjetnica iz Zagreba
 • Igor Gliha, profesor na Sveučilištu u Zagrebu
 • Maciej Szpunar, nezavisni odvjetnik pri Sudu EU
 • Benedetta Ubertazzi, profesorica na Sveučilištu u Milanu-Bicocca

Više informacija o konferenciji možete dobiti ovdje.