Objavljeno: 28. 05. 2019. , Ažurirano: 29. 05. 2019.


U Osijeku će 11. lipnja biti održana prva od pet planiranih edukacijskih radionica pod nazivom Priprema projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija za prijavu na EU natječaje.

Cilj je radionice upoznati predstavnike poslovnog sektora s procedurama i metodologijama za uspješnu pripremu i prijavu projekata usmjerenih na istraživanje, razvoj i inovacije, a koji bi bili (su)financirani iz EU fondova.

I ova radionica, i one koje će biti održane u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku, provode se u sklopu Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (projekt INI). Svrha je stvoriti učinkovit i samoodrživ okvir za potporu i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj te podignuti svijest o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru za identifikaciju novih potencijala industrijskog rasta i stvaranja poslova, poboljšanje konkurentnosti, modernizaciju i diversifikaciju hrvatskoga gospodarstva.

Radionice će održati djelatnici Hrvatske gospodarske komore koji sudjeluju u provedbi projekta INI. Namjera je prenijeti stručna znanja i informacije potrebne za prijavu projekata financiranih iz fondova Europske unije, a koji se odnose na istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija, a sve radi jačanja kapaciteta poslovnog sektora u navedenim područjima.

 Radionica će se sastojati od pet modula:

  • Strateški i zakonodavni okvir potpora u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Pravila državnih potpora u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Definicije, značenje i usklađenost sa strateškim dokumentima i prihvatljive vrste troškova u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Administrativni i financijski aspekti natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Priprema projektnih prijava za natječaje u području istraživanja, razvoja i inovacija.

Edukacijska radionica održat će se u utorak, 11. lipnja, od 9:30 do 15 sati, u Hotelu Waldinger, na adresi Županijska ulica 8.

Broj sudionika ograničen je na 30, od kojih najviše dvoje mogu biti zaposlenici istoga poslovnog subjekta. U nastavku je obrazac za prijavu, a prijava je moguća do 7. lipnja odnosno do popunjenja raspoloživih mjesta.

Program radionice

Izvor: Pixabay