Poziv na ulaganje u Poduzetničku zonu Marof Lekenik

Poduzetnička zona Marof u Lekeniku
Početna cijena zemljišta u Poduzetničkoj zoni Marof iznosi 41,00 kn/m².

Općina Lekenik raspisala je 6. rujna natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Marof u Lekeniku. Rok za dostavu ponuda je petnaest dana od dana objave natječaja, a početna cijena zemljišta iznosi 41,00 kn/m².

Prednosti koje nudi Poduzetnička zona, uz dobru prometnu povezanost autocestom, državnom cestom, željeznicom i blizinom zračne luke i Zagreba, svakako su i komunalni doprinos koji je jedan od najnižih i iznosi do 9,00 kn/m³. Općina Lekenik je predvidjela i oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 100 posto u prvoj godini djelovanja, 50 posto u drugoj i 25 posto u trećoj godini djelovanja, pod uvjetom da poduzetnik zaposli najmanje pet djelatnika s područja općine Lekenik.

Općina Lekenik je radi poticanja gospodarskog razvoja osnovala poduzetničku zonu u kojoj je u sklopu projekta Poduzetnička zona Marof Lekenik – pokretač lokalnog razvoja, sufinanciranog iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, izgrađena infrastruktura potrebna za početak poduzetničke aktivnosti. Zemljište koje se sastoji od 43 parcele proizvodne i poslovne gospodarske namjene s izgrađenom kolnom i pješačkom površinom, vodovodnom mrežom, sanitarnom i oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom te telekomunikacijskom i elektroenergetskom mrežom, spremno je za prihvat investitora i realizaciju njihovih poduzetničkih projekata.

Projekt izgradnje infrastrukture završio je u rujnu 2016. godine, kada je pokrenut postupak prodaje parcela namijenjenih gospodarskim djelatnostima. Zemljište se prodaje putem javnog natječaja po iskazanom interesu. Zainteresirani se mogu javiti u Općinu Lekenik ili pismenim putem iskazati interes za ulaganje u Poduzetničku zonu u Lekeniku. Do rujna ove godine sklopljeni su kupoprodajni ugovori s četvoricom poduzetnika koji pripremaju svoje projekte za pribavljanje dozvola za gradnju objekata potrebnih za njihovu poduzetničku djelatnost.

Ovim putem pozivaju se zainteresirani na ulaganje u Poduzetničku zonu u Lekeniku. Više informacija o natječaju nalazi se na službenoj web-stranici Općine www.lekenik.hr, na sljedećem linku, a zainteresirani investitori mogu se obratiti i osobno u Općinu Lekenik, na adresu Zagrebačka 44 (telefon: 044/527-811, faks: 044/527-818, elektronička adresa: općina-lekenik@sk.t-com.hr).

Kontakti

  • Brankica Grd direktorica ŽK Sisak Tel: +385 44 521 038 Email: bgrd@hgk.hr