Poziv na program izobrazbe u području javne nabave

Pixabay
Vrijeme održavanja: 28.09.2017. - 04.10.2017.   /   Rok prijave: 25.09.2017.

Županijska komora Osijek poziva zainteresirane osobe na program izobrazbe u području javne nabave, u trajanju od 50 sati, koji će se održati od 28. rujna do 4. listopada u HGK Županijskoj komori Osijek, na adresi Europske avenije 13.

Prema Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) „u cilju kvalitetne pripreme i provedbe postupaka javne nabave naručitelji moraju osigurati da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u pojedinačnom postupku posjeduje važeći certifikat u području javne nabave kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave“.

Certifikati se izdaju na temelju završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, koji se sastoji od dva dijela: programa izobrazbe u trajanju od 50 nastavnih sati i pisanog ispita koji se polaže pred središnjim tijelom za javnu nabavu.

Potvrda o završetku programa izobrazbe, radi prijave ispita središnjem tijelu za javnu nabavu, bit će uručena svim polaznicima koji, prema Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave, prisustvuju na najmanje 75% predavanja.

Pristojba za sudjelovanje iznosi 3.000 kn, a za članice HGK pristojba iznosi 2.700 kn. Na ovu cijenu obračunava se PDV.

Zainteresirani za program izobrazbe, svoje sudjelovanje mogu prijaviti do 25. rujna 2017. godine, putem priložene prijavnice.

Program izobrazbe neće se održati ako se ne prijavi predviđeni minimalni broj polaznika (7 osoba).

Kontakti

  • Snježana Babić Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 880 Email: sbabic@hgk.hr