Produljen poziv na iskaz interesa za članstvo u tematskim inovacijskim vijećima


Objavljeno: 08. 03. 2021. , Ažurirano: 23. 03. 2021.


U sklopu provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3), raspisan je novi poziv za iskaz interesa za članstvo u tematskim inovacijskim vijećima (TIV) vezanima uz pet tematskih prioritetnih područja (TPP). Glavni cilj TIV-a je osigurati strateško upravljanje i smjernice za odgovarajuće TPP.

Nakon uspješnog dvogodišnjeg rada TIV-ova, a zbog isteka mandata dosadašnjih članova, ovim putem vas pozivamo da iskažete interes za članstvo u jednom ili više tematskih inovacijskih vijeća, uzimajući u obzir da djelatnost vaše organizacije mora biti relevantna za područje rada TIV-a.

Odlukom o osnivanju tematskih inovacijskih vijeća (TIV), koju je 12. rujna 2018. godine donijelo Inovacijsko vijeće za industriju RH, osnovano je pet TIV-ova:

  • Tematsko inovacijsko vijeće za zdravlje i kvalitetu života
  • Tematsko inovacijsko vijeće za energiju i održivi okoliš
  • Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost
  • Tematsko inovacijsko vijeće za sigurnost
  • Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju.

TIV-ovi su glavni instrument za nastavak procesa poduzetničkog otkrivanja i aktivno će sudjelovati u definiranju strateškog okvira i budućih smjerova razvoja u području IRI koji će biti i podloga za buduće financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sudjelovanje u TIV-ovima izvrsna je prilika za umrežavanje i razmjenu znanja i iskustva te pronalazak potencijalnih partnera.

Iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima podnosi se ispunjavanjem obrasca na Inovacijskoj platformi nakon objave Poziva na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za gospodarstvo i održivi razvoj, ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje, Hrvatske gospodarske komore te na Inovacijskoj platformi, do 2. travnja 2021. godine.

Dodatne informacije možete pročitati u Pozivu za iskaz interesa te u Odluci o osnivanju TIV-ova i Metodologiji izbora članova TIV-a.

logici.png