Objavljeno: 18. 08. 2016. , Ažurirano: 18. 08. 2016.

Molimo zainteresirane da nam na e-adresu nabava@hgk.hr pošalju svoje kontakt podatke (ime i prezime kontakt osobe, e-mail adresu te naziv tvrtke ili institucije) da bismo vam poslali natječajnu dokumentaciju.