Poziv i uputa vjerovnicima Jamnice s područja Zadarske županije za prijavu tražbine

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, St-1138/17, dana 10.4.2017. godine otvoren je postupak izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor d. d. i njegovim povezanim i ovisnim društvima sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u Trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: Zakon o postupku izvanredne uprave). Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, odnosno najkasnije do 09. lipnja 2017. godine. Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da izvanrednog povjerenika obavijeste o svojim pravima, u skladu s odredbama čl. 258 Stečajnog zakona, u gore navedenom roku. 

Nakon usklađivanja, Jamnica d. d. izdat će vjerovniku potvrdu o usklađenom iznosu otvorenih stavaka na navedeni datum, čime će obrada prijavljenih potraživanja biti jednostavnija, jer neće iziskivati dodatno usklađivanje između kompanije i vjerovnika. Ovu ispravu potpisat će direktor službe financija i računovodstva Ivan Mandić, kako bi se potvrdila njezina vjerodostojnost. 

Nakon pribavljanja potvrde salda na dan 9. travnja 2017. godine, samu prijavu tražbina treba obaviti ispunjavanjem obrasca 18. Prijava tražbine u stečajnom postupku (čl. 257. st. 1. SZ), sukladno članku 32. Zakona o postupku izvanredne uprave, koji se nalazi u prilogu te uputiti na adresu Agrokor d. d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb s naznakom ''prijava - za izvanrednog povjerenika“ u dvije kopije, sukladno odredbama Stečajnog zakona. Jedna kopija je za potrebe Trgovačkog suda. 

Prijavljuju se sve tražbine koju su postojale na dan 9. travnja 2017. godine, i dospjele i nedospjele, te neovisno da li su, u cijelosti ili djelomično, naknadno podmirene. 

Za sva operativna pitanja, molimo kontaktirajte Ljiljanu Orečić, tel. +385 1 2393 177, Jamnica d. d. 

Više informacija i dokumentacija

Kontakti

  • Denis Ikić Direktor Tel: +385 23 211 747 Email: dikic@hgk.hr