Objavljeno: 17. 12. 2021. , Ažurirano: 19. 12. 2021.


U Hrvatskoj gospodarskoj komori održan je sastanak predstavnika leasing društava, predstavnika tvrtki koje se bave povremenim cestovnim prijevozom putnika, predstavnika HGK i HUP-a, u vezi otplate leasinga i zatvaranja trenutnih financijskih obveza za vozila prijevoznika koji obavljaju povremeni prijevoz putnika.

Povremeni prijevoz putnika obavlja velik broj malih, obiteljskih tvrtki čiji su prihodi i poslovanje uslijed pandemije smanjeni 75 – 90%.

Cilj sastanka je bio naći rješenje za refinanciranje trenutnih obveza prema bankama i leasing kućama. Rješenje ovih problema u kojem bi sve strane dale svoj doprinos, bilo bi u trenutnoj obustavi prisilne naplate kao i u refinanciranju narednih anuiteta putem državnih kredita/jamstava (uz nižu kamatu i uz odgodu plaćanja).

Postignut je načelni dogovor oko pripreme zajedničkog prijedloga rješavanja ovog problema prema resornom ministarstvu te izlaska iz krize sektora povremenog prijevoza putnika. 

Sudionici sastanka su se jednoglasno usuglasili o daljnjim konkretnim aktivnostima.