Potvrda o članstvu u Hrvatskoj gospodarskoj komori je uvjerenje koje mogu dobiti sva trgovačka društva registrirana u Republici Hrvatskoj, a članice su Hrvatske gospodarske komore. Potvrda služi kao dokument pri sklapanju poslova s inozemnim poslovnim partnerom, te za dobivanje viza za određene zemlje.

Zahtjev za potvrdom o članstvu mora sadržavati sljedeće podatke o trgovačkom društvu za koje se izdaje potvrda:

  • Tvrtka/naziv
  • Adresa
  • Poštanski broj i mjesto
  • Država
  • Broj telefona
  • Broj fax-a
  • E-mail
  • Web adresa
  • Ime i prezime direktora društva ili predsjednika uprave

Potvrda se izdaje u dva istovjetna primjerka na memorandumu HGK s potpisom i pečatom ovlaštene osobe.

Po potrebi i uz prethodni dogovor, potvrdu je moguće izdati na nekom od stranih jezika.