Temeljem dodijeljenih javnih ovlasti, Hrvatska gospodarska komora je ovlaštena ovjeravati/legalizirati određenu trgovinsku dokumentaciju pečatom „Seen in the Chamber“ koja prati robu pri izvozu i uvozu kao što su: fakture, cjenici, tehnička i natječajna dokumentacija, uvjerenja o kakvoći, sanitarni, fitosanitarni, veterinarski certifikati i sl.

Pečatom „Seen in the Chamber“ HGK ne potvrđuje se istinitost sadržaja dokumenta koji je namijenjen za predočenje inozemnim institucijama pa ne može odgovarati za sadržaj tog dokumenta, nego samo potvrđuje činjenicu da je taj dokument viđen u HGK.