Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, za hrvatske poduzetnike otvorilo se veliko europsko tržište te mogućnost rada u skladu sa svojim kvalifikacijama, radnim iskustvom i interesima, pod jednakim uvjetima koje moraju ispunjavati poduzetnici zemlje domaćina te uz priznavanje ovlaštenja stečenih u matičnoj državi.

EU potvrdu za pravne osobe izdaje Hrvatska gospodarska komora.

Zahtjev za izdavanje EU potvrde možete podnijeti putem Digitalne komore.