PRODAJA TISKANICA I INFORMACIJE PO ŽUPANIJSKIM KOMORAMA

Tiskanice se prodaju u svim županijskim komorama, a OVJERAVAJU SE U ZAGREBU, OSIJEKU, SPLITU, RIJECI I VARAŽDINU.

BJELOVAR

 • Melania Lekšić Grubić 043/274-060
 • Snježana Maras 043/274-070

ČAKOVEC

 • Monika Bistrović 040/311-160
 • Jagoda Horvat 040/311-165
 • Dijana Krnjak 040/630-051

DUBROVNIK

 • Mirsad Brković 020/312-091
 • Tatjana Božinović Filipović 020/312-095

KARLOVAC

 • Biserka Furač 047/612-111
 • Radmila Šuka 047/611-180

KOPRIVNICA

 • Suzana Vlahinja 048/674-562
 • Božica Perko 048/674-566
 • Kristina Stanišić 048/674-567

KRAPINA

 • Janja Kantolić 049/371-883
 • Lucija Šipek 049/371-883
 • Željka Vincelj 049/371-883
 • Lidija Peček 049/371-883

OSIJEK

 • Jelena Radić 031/223-821
 • Ivana Erak 031/223-852
 • Kornela Miling 031/223-860
 • Snježana Babić 031/223-880

OTOČAC

 • Tomislava Fajdetić 053/771-078
 • Ljubica Grčević 053/771-078

POŽEGA

 • Božo Čavar 034/273-260
 • Stjepan Firšt 034/271-343

PULA

 • Gordana Klančić Sorić 052/378-114
 • Koraljka Vitasović 052/378-135
 • Željko Cetina 052/378-125
 • Ticiana Trošt  052/378-145

RIJEKA

 • Natalija Juras 051/209-176, 051/209-111
 • Zoran Orešković 051/209-137
 • Sanja Antonin 051/209-139
 • Sarah Fabijanić 051/209-164

SISAK

 • Senada Prpić 044/524-114
 • Gordana Kotenko – Aleksić 044/524-700
 • Mihajla Senčar 044/522-583

SLAVONSKI BROD

 • Bibjana Dokić 035/448-583
 • Maja Balen Mušija 035/448-583
 • Marija Lugarec 035/624-302

SPLIT

 • Suzana Čizmić 021/321-106
 • Srećko Remetin 021/321-149
 • Anton Duišin 021/321-146
 • Milena Bućan 021/321-121

ŠIBENIK

 • Jagoda Vlahov 022/311-606
 • Jelena Zorica, 022/311-607

VARAŽDIN

 • Tea Dodik 042/405-405
 • Snježana Štiber 042/405-491

VIROVITICA

 • Snježana Mlinarić 033/725-150

VUKOVAR

 • Ines Čordašić 032/441-157
 • Josip Takač 032/441-155

ZADAR

 • Marija Mišulić 023/643-192
 • Tajana Lovrić 023/211-747