Objavljeno: 02. 03. 2017. , Ažurirano: 18. 02. 2020.


Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, u suradnji s HGK, organizirao je 1. ožujka okrugli stol Stanje i mogućnost poboljšanja poslovanja hrvatskih prijevoznika u javnom cestovnom, putničkom i teretnom prometu, u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta Uvjeti poslovanja hrvatskih prijevoznika u javnom cestovnom putničkom i teretnom prometu.

"Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu prepoznao je potrebu za financiranjem rada istraživačkih skupina i njihovo umrežavanje, a njegova suradnja s HGK od strateške je važnosti za sektor prometa te zajedno mogu biti partner Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH", istaknuo je prodekan Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Tomislav Josip Mlinarić. Dodao je da je Fakultet osnovao gospodarski savjet u kojem je 21 tvrtka, a među njima i prijevoznici te će se i u budućnosti usredotočiti na ciljana istraživanja i teme važne za sektor prometa, radi unapređivanja njegove konkurentnosti.

Pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture RH Alen Gospočić istaknuo je da su ministarstvo i Vlada RH prepoznali važnost transportne industrije i njenu važnost za hrvatsko gospodarstvo. "Ova je djelatnost u prijelomnom razdoblju i pred donošenjem ključnih odluka, a u tijeku je i restrukturiranje sustava te će se novom uredbom o ustrojstvu Ministarstva izdvojiti Uprava za cestovni promet", rekao je Gospočić te istaknuo niz zakonskih promjena koje reguliraju ovo područje, a među njima posebno novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu.

AlenGospocic_800x450.JPG

Pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture RH Alen Gospočić; Izvor: HGK.

"Prioritetni je cilj jačanje gospodarstva, a taj se proces neće događati sam po sebi, već je potrebno uskladiti niz čimbenika, u čemu promet koji u hrvatskom BDP-u sudjeluje s četiri posto ima značajnu ulogu", kazao je direktor Sektora za promet i veze HGK Dario Soldo. Cestovni prijevoz putnika i roba u ukupnom prijevozu sudjeluje sa 70 posto te je u četvrtom tromjesečju 2015. nakon 28 tromjesečja zabilježio prvi rast koji se nastavio i u 2016. godini. "Podizanje konkurentnosti sektora prijevoza naša je obveza i cilj, stoga je HGK resornomu ministarstvu iznijela brojne prijedloge te dobila i potporu za njihovo rješavanje", napomenuo je Soldo.

"Potrebno je razmotriti koji je to prostor za suradnju između fakulteta i gospodarstva radi podizanja konkurentnosti i uspostavljanja suradnje te istaknuti područja na kojima fakultet može pridonijeti poboljšanjima te povezivanjem s gospodarstvom potaknuti rast", kazao je Marijan Rajsman, profesor na Fakultet prometnih znanosti te moderator skupa. "Za potrebe znanstveno-istraživačkog projekta Uvjeti poslovanja hrvatskih prijevoznika u javnom cestovnom putničkom i teretnom prometu, prijevoznici su anketirani, rezultati su pokazali da tek 45 posto anketiranih ima certifikat sustava upravljanja tvrtkama, 82 posto prijevoznika ima jednog člana uprave, a 18 posto ih je zainteresirano za poslijediplomski specijalistički studij", kazao je Rajsman te je predložio osnivanje inicijativnog odbora za osnivanje hrvatskoga klastera konkurentnosti cestovnog putničkog i teretnog prijevoza u koji bi bila uključena i HGK.

Predsjednik strukovnog Udruženja putničkog prometa HGK Antun Presečki istaknuo je da je Udruženje definiralo niz prijedloga kako bi se unaprijedilo poslovanje i konkurentnost cestovnoga putničkog prometa, među njima su stručno osposobljavanje domaćih vozača, veće kvote zapošljavanja za strane državljane, usklađivanje sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada, skraćivanje roka osposobljavanja vozača, uvođenje povlaštenih stopa PDV-a za javne usluge prijevoza putnika, utvrđivanje primjerenih naklada za registraciju i tehnički prijevoz autobusa, smanjenje naknada za RTV pristojbe, ZAMP, zaštitu šuma, vodne naknade itd. U odnosu s resornim ministarstvom, traže veći stupanj uključivanja prijevoznika u izradu zakona, transparentnost predloženih zakonskih izmjena te otklanjanje svih nepravilnosti i nezakonitosti u praksi.

Skupna_fotografija_800x450.JPG

Uzvanici i publika okruglog stola; Izvor: HGK.

Predsjednik Strukovnog Udruženja teretnog prometa HGK Darko Vukadinović istaknuo je jačanje konkurencije pristupanjem Hrvatske EU, od koje su prijevoznici dosta očekivali. Problem su im protekcionističke mjere u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji koje ograničavaju poslovanje prijevoznika u teretnom prometu iz drugih zemalja te stoga tražimo zaštitu države kod europskih institucija, a postoji i inicijativa deset država EU da se pokuša ograničiti provedba tih zakonskih odredbi. "Imamo dobru komunikaciju s resornim ministarstvom te pozdravljamo novu organizaciju uprave za cestovni promet", kazao je Vukadinović te iznio potrebne mjere za povećanje njihove konkurentnosti. To su, primjerice, povrat dijela trošarina na dizel goriva, mogućnost trošenja plavog dizela, veće i liberalnije kvote za uvoz vozača, smanjenje troškova registracije, smanjivanje raznih parafiskalnih nameta, donošenje određena rješenja u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu itd.

"Cilj je inspekcije cestovnog prometa veća sigurnost prometa te se provodi nadzor na cestama i u tvrtkama, što danas čini i većinu inspekcija", kazao je Saša Šolman, voditelj službe u Upravi prometne inspekcije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH. "U međunarodnoj suradnji strateški je cilj uspostaviti jedinstveni europski prometni prostor s istim pravilima igre", naveo je Šolman te dodao da je ovo pravo vrijeme da se problemi počnu rješavati, a nedostatci ispravljati.

Direktor Sektora za promet i veze HGK Dario Soldo
Izvor: HGK