Potpore poduzetništvu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

HGK
Smotani papirnati euri

Dodjela bespovratnih potpora poslodavcima, za zapošljavanje pripravnika na području grada Dubrovnika, u 2016. godini. 

Grad Dubrovnik objavio je natječaj za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika na području grada Dubrovnika u 2016. godini. 

Iznos potpore za svakoga pojedinog pripravnika dodjeljivat će se u 12 jednakih anuiteta u iznosu od 2.500 kuna. Korisnici potpora mogu biti pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost na području grada Dubrovnika te državne i županijske institucije koje imaju sjedište ili ispostavu na području grada Dubrovnika. 

Natječaj je otvoren od dana objave do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2016.

Detaljnije možete pronaći na poveznici https://www.dubrovnik.hr/uploads/20160125/Natje%C4%8Daj_za_dodjelu_potpora_za_zapo%C5%A1ljavanje_pripravnika_na_podru%C4%8Dju_Grada_Dubrovnika_u_2016._godini.pdf.

  

Poduzetnički inkubator Dubrovačko-neretvanske županije

Inkubator je namijenjen malim poduzetnicima koji tek počinju poslovati ili posluju do tri godine, a nemaju vlastiti prostor. Nudi korištenje poslovnog prostora prema povoljnim uvjetima, tj. uz smanjenu najamninu, na ograničen broj godina. 

Poduzetnički inkubator Dubrovačko-neretvanske županije nalazi se na adresi Vukovarska 16 i djeluje u sklopu županijskog Centra za poduzetništvo.

 Detaljnije o poduzetničkom inkubatoru možete pronaći na poveznici http://www.poduzetnicki-inkubator-dnz.hr/.
 

Poduzetnički inkubator Tvornica ideja

Dubrovačka razvojna agencija DURA objavila je javni poziv na prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora. Inkubator je dio ove agencije.

Prostor poduzetničkog inkubatora sastoji se od 12 novouređenih ureda koji se mogu prilagođavati potrebama stanara, a mladim je poduzetnicima na raspolaganju i prostor dvorana za sastanke, prezentacije i edukacije. Zakupnina za poslovne prostore usklađena je s tržišnom cijenom, a subvencionirane cijene najma ovise o vremenu provedenom u inkubatoru.

Detaljnije o poduzetničkom inkubatoru možete pronaći na poveznici http://dura.hr/poduzetnicki_inkubator.html.

 

Novi kreditni programi Dubrovačko-neretvanske županije

Kreditni fond za program Razvoj iznosi deset milijuna kuna, dok kreditni fond za program Ruralni razvoj iznosi dva i pol milijuna kuna. Kamata je ugovorena prema ponudama poslovnih banaka, uz subvenciju Dubrovačko-neretvanske županije u visini od dva postotna boda, dodatnih 0,5  postotnih  bodova  ako  je  riječ  o  ekološki  prihvatljivom  projektu  te  dodatnih  0,5 postotnih bodova za obrte ili trgovačka društva u kojima jedna ili više žena imaju najmanje 51% kapitala u društvu ili je žena predsjednica uprave društva. Rok otplate kreditnih sredstava jest do deset godina, uz godinu dana počeka.

Traženi iznosi kredita za:

  • kreditnu liniju Razvoj – od 50.000 kuna do 500.000 kuna i za
  • kreditnu liniju Ruralni razvoj – od 50.000 kuna do 250.000 kuna.

Natječaj i ostalu dokumentaciju možete pronaći na poveznici http://www.dubrovacko-neretvanska-zupanija.hr/novost.php?id=6173.

Sufinanciranje projekata organizacije događanja u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je javni poziv na sufinanciranje projekata i aktivnosti organizacije događanja u turizmu te drugih oblika promidžbe u poduzetništvu i turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije, koji su provedeni ili će biti provedeni u 2016. godini.

Korisnici županijskih sredstava mogu biti pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na području Dubrovačko-neretvanske županije, sveučilišne i obrazovne institucije, udruženja poduzetnika u ruralnom turizmu okupljena radi provođenja zajedničkih projekata, udruge  građana, komore i strukovna udruženja te turističke zajednice s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Prihvatljive aktivnosti koje se sufinanciraju mogu biti događanja kojima se potiče razvoj ruralnog i drugih selektivnih oblika turizma, provedba projekata koji potiču razvoj turističke ponude s posebnim naglaskom na projekte koji uključuju nove poduzetnike,  prezentacije, predstavljanje na sajmovima.

Javni je poziv otvoren do iskorištenja sredstava, najkasnije do 30. studenoga 2016. godine. Detalje o Javnom pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici http://www.dubrovnik-neretva.hr/novost.php?id=6386.

 

Dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je javni poziv na dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini. Prihvatljive aktivnosti koje se financiraju jesu ulaganja u podizanje trajnih nasada, ekološka proizvodnja, potpora za preporuku gnojidbe i analize tla, potpora zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava, poticanje osnivanja novih poljoprivrednih zadruga i udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda.

Korisnik je potpore poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Zahtjevi za subvenciju dostavljaju se tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2016 godine. Detalje o Javnom pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici http://www.dubrovacko-neretvanska-zupanija.hr/novost.php?id=6380.