Vrijeme održavanja: 26.06.2016.

Objavljeno: 16. 06. 2016. , Ažurirano: 21. 10. 2016.

„Sporazumom o suradnji između Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske obrtničke komore (HOK) i Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika (UHCP) u području cestovnoga teretnog prijevoza želimo pronaći dodatne zajedničke interese djelovanja između institucija, pomoći u osnaživanju zajedničkih interesa te usklađenom djelovanju prema donositeljima odluka radi izmjena zakona, zajedničkom nastupu prema tijelima vlasti i institucijama, organiziranju javnih izlaganja radi edukacije i poticanja razvoja sektora prijevoza te razvijanju projekata od zajedničkog interesa“, istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović na svečanom potpisivanju Sporazuma 16. lipnja u HGK. Sporazum o suradnji potpisali su predsjednik HGK Luka Burilović, predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec i predsjednik UHCP-a Dragutin Kranjčec.

„Zadovoljan sam dosadašnjom suradnjom, no uvijek svaki posao treba unaprjeđivati te raditi na tome da suradnja bude još kvalitetnija i na višoj razini. Trebamo učiniti sve kako bi i država bila što kvalitetnija, a sustav funkcionirao bez obzira na trenutne probleme državne vlasti“, napomenuo je Burilović.

„Hrvatska obrtnička komora podržava ovakav oblik suradnje tim više jer je HOK već i bio na čelu koordinacije u tom području, koja je prestala s radom iz političkih razloga. Važno je da prijedlozi dolaze iz baze, a struka upućuje na moguće rješavanje problema. Sporazum omogućava i međusobno usuglašavanje stavova u vezi s rješavanjem identičnih problema prijevoznika te u vezi s uklanjanjem prepreka. Vladi će zajednički predstavljati kvalitetnija i argumentirana rješenja i zahtjeve radi izmjena zakonskih akata koji sprječavaju bolji rad prijevoznika“, rekao je predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec.

„Dolazimo iz branše koja je opterećena previsokim davanjima. Udruga je nastojala rješavati probleme, no došli bi uvijek do saznanja da se zajedničkim nastupom trebaju štititi interesi prijevoznika te zalaganjem i radom povećati prijevoznicima izgledi za opstanak na tržištu“, rekao je predsjednik UHCP-a Dragutin Kranjčec, dodavši kako žele potaknuti rješavanje problema radi smanjivanja troškova. „Cilj nam je postići to da su vozači zadovoljni radom i da ne trebaju odlaziti za poslom u Europu, a da prijevoznici u Hrvatskoj ostvaruju profit“, rekao je Kranjčec.

Sporazum obuhvaća i rješavanje pitanja poput uvođenja povrata dijela trošarina iz cijene kupljenoga goriva u RH, smanjenje RTV pristojbe koja se plaća za svaki radio prijamnik u vozilu, potreba smanjenja troškova registracije i tehničkog pregleda radi povećanja opće konkurentnosti prijevozništva, odobravanje veće kvote za strane vozače i poticaje za zapošljavanje i stimulaciju prekvalifikacija domaćih vozača, problematiku izvanrednoga cestovnog prijevoza tereta itd.
Cestovnim se teretnim prijevozom u Hrvatskoj obavlja više od 70 posto ukupnog prijevoza tereta, a na našim cestama prometuje oko 150.000 gospodarskih vozila. Ova je grana gospodarstva uprihodila oko 6,5 milijardi kuna u 2014. godini, a cestovni je prijevoz dugi niz godina dominantni oblik prijevoza i tereta i putnika u RH.