Objavljeno: 01. 08. 2016. , Ažurirano: 07. 11. 2017.

Zakonom o poticanju ulaganja (NN 102/15) su utvrđene potpore radi poticanja ulaganja i pravni okvir kojim se stvaraju pretpostavke za povećanje broja i kvalitete projekata ulaganja koji će se realizirati u Republici Hrvatskoj, a odnose se na investicijske projekte u:

 • proizvodno prerađivačkim aktivnostima
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima
 • aktivnostima poslovne podrške
 • aktivnostima usluga visoke dodatne vrijednosti

Potpore uključuju:

 • porezne potpore za mikropoduzetnike
 • porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 • potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 • potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 • potpore za:

-  razvojno-inovacijske aktivnosti

-  aktivnosti poslovne podrške

-  aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,

 • potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja,
 • potpore za radno-intenzivne projekte ulaganja

 Minimalna ulaganja za ostvarivanje potpora:

 • za mikro poduzetnike je 50.000 eura uz obavezu otvaranja 3 nova radna mjesta
 • za SME i velike poduzetnike je 150.000 eura uz obavezu otvaranja 5 radnih mjesta

Prijave za korištenje potpore radi poticanja ulaganja moraju biti podnesene nadležnom ministarstvu prije početka projekta ulaganja!

Početak ulaganja: početak građevinskih radova ili prva preuzeta obveza u smislu narudžbe opreme, pri čemu su isključene pripremne studije izvedivosti.

Nadležnost ministarstva:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Prilikom odobravanja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja, ukoliko je poduzetnik odnosno projekt ulaganja već korisnik nekog poticaja iz drugih izvora (npr. kredit HBOR-a, ili nešto drugo) ili korisnik sredstava fondova EU, iznosi svih potpora se uzimaju u obzir i kumuliraju prilikom izračunavanja potpora koji bi se trebao odobriti temeljem navedenog Zakona.