Objavljeno: 31. 12. 2018. , Ažurirano: 02. 01. 2019.

Prema definiciji, samozaposlena osoba je ona fizička osoba koja trajno obavlja gospodarsku djelatnost. U najnovijem istraživanju koje je proveo Eurostat za 2017. godinu stoji kako samozaposlene osobe u RH kao razloge zbog kojih su pokrenuli vlastiti posao najčešće navode povoljno okružje (25%), nasljeđivanje obiteljskog posla (23%) te da nisu mogle pronaći novi posao (23%). Od svih članica Europske unije Bugarska navodi povoljne prilike kao najveći razlog za pokretanje vlastitog poslovanja (42%). Slijede ju Italija i Mađarska. Najveći je postotak samozaposlenih osoba koje ne ovise samo o jednom dominantnom klijentu zabilježen kod Hrvatske, i to čak visokih 91%. Slijede Rumunjska (88%), Španjolska (87%) i Belgija (87%), dok je prosjek EU na 60%. To pokazuje da u Hrvatskoj samozaposlene osobe uspijevaju imati što je moguće veću bazu klijenata, čemu u prilog govori podatak kako ukupno 23% samozaposlenih osoba u RH navodi dva do devet klijenata, što je najveći postotak u EU. U Hrvatskoj prevladava situacija u kojoj oko 23% samozaposlenih osoba nasljeđuje obiteljski posao, što može upućivati na prisutnost velikog broja dugogodišnjih tradicionalnih poslova te predstavlja višu stopu od prosjeka EU koji iznosi 16%. Poljska, Irska i Grčka također se nalaze iznad prosjeka EU. Kao glavne prepreke u pokretanju vlastitog poslovanja u RH samozaposleni navode visoke administrativne terete (16%), razdoblje bez klijenata (12%) te kašnjenje u plaćanju (13%). Samo 24% samozaposlenih u RH smatra da nema poteškoća u samozapošljavanju, što je nešto niže od prosjeka EU koji iznosi 28%. Članice EU u kojima samozaposleni smatraju da nema poteškoća u poslovanju su Nizozemska (42%), Češka (44%) i Mađarska (38%). Ova anketa pokazuje da se u RH pojedinci odlučuju na samozapošljavanje, što govori u prilog zadovoljavajućoj poduzetničkoj klimi u odnosu na prosjek EU. Prisutna je situacija u kojoj se samozaposleni odlučuju na ponudu usluga/roba koje mogu ponuditi širem spektru klijenata te na taj način disperziraju rizik i svoje varijabilne troškove.

Izvor: Eurostat, obrada: HGK