Objavljeno: 28. 02. 2020. , Ažurirano: 28. 02. 2020.

Seminar u HGK – Županijskoj komori Rijeka, organiziran u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika, o prijavi poreza na dobit za 2019. godinu i poreznim aktualnostima koje će stupiti na snagu tijekom ove godine privukao je 40-ak gospodarstvenika, od kojih oko 40 posto članova uprava ili financijskih direktora tvrtki, a 60 posto ovlaštenih računovođa i osnivača računovodstvenih servisa koji pružaju usluge za nekoliko tisuća malih i srednjih tvrtki koje posluju u Primorsko-goranskoj županiji. 

Dean Cimera, ovlašteni porezni savjetnik, pojasnio je analitičko-kontrolne postupke u pripremi završnog računa poduzetnika koji prethode sastavljanju prijave poreza na dobit za 2019., a koja se podnosi do 30. travnja 2020. godine. Uputio je na procedure obveznih godišnjih popisa imovine i obveza te utjecaj utvrđenih manjkova, viškova, otpisa i vrijednosnih usklađenja na uvećanje porezne osnovice poreza na dobit.

Na primjerima je pojašnjeno popunjavanje određenih pozicija porezne prijave, odnosno uvećanja ili umanjenja porezne osnovice poreza na dobit – posebno u vezi s nepriznatim rashodima, kamatama i poslovanjem između povezanih osoba. Istaknute su posebnosti obračuna prenesenoga poreznoga gubitka, koji je postao s prilozima sastavni dio obrasca porezne prijave za 2019. godinu.

Rokovi podnošenja prijave poreza na dobit u slučaju prestanka ili likvidacije tvrtke sada su osam dana, dok je kod statusnih promjena rok predaje skraćen na 30 dana.

Damir Brajković, predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika, predstavio je aktualnosti IV. kruga porezne reforme koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020. godine te najavio one koje će stupiti na snagu od 1. travnja 2020., poput onih o fiskalizaciji. Kod izmjena propisa o PDV-u naglašena je obveza formalnih dokaza o dostavi u drugu državu članicu te zakonska pojednostavnjenja kod premještanja dobara u EU i kod isporuka dobara s prijevozom. Poseban interes pobudilo je propisano oslobođenje od plaćanja PDV-a kod obavljanja određenih djelatnosti od javnog interesa te primjena snižene stope PDV-a od 13 posto za pripremanje i usluživanje jela i slastica u ugostiteljskim objektima i izvan njih prema posebnom propisu. Zakon o porezu na dohodak uvodi 100-postotno oslobođenje poreza na plaće mladih do 25 godina te 50-postotno za mlade od 25 do 30 godina, dok se svim poreznim obveznicima povećao osnovni osobni odbitak s 3.800 na 4.000 kuna.

Na kraju izlaganja Brajković je istaknuo važnost opreza pri korištenju poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona jer se proširuje definicija prividnih pravnih poslova kako bi se spriječilo iskorištavanje poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene.

Prezentacije održane na seminaru možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.