Vrijeme održavanja: 24.01.2017.

Objavljeno: 17. 01. 2017. , Ažurirano: 23. 01. 2017.

U utorak, 24. siječnja, u 9 sati i 30 minuta, u Županijskoj komori Split, TEB poslovno savjetovanje održat će seminar Porezne prijave i GFI (Godišnji financijski izvještaj) za 2016., primjena novih i izmijenjenih Zakona o računovodstvu i Pravilnika o načinu vođenja Registra GFI u 2017.

Na seminaru će bit riječi o godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2016., o obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2017. prema novom Zakonu i Pravilniku te o prijavi poreza na dobit za 2016. godinu, zatim o oporezivanju dobiti u 2017. prema izmijenjenom Zakonu i Pravilniku, o obračunu članarina, renti, naknada i doprinosa te o financijskim izvještajima za 2016.

Govorit će se i o novim izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra GFI-a, o novom GFI-u za potrebe statistike prema najnovijem Pravilniku, o primjeni izmijenjenog Zakona o računovodstvu (ZOR) od 1. siječnja te o PDV-u. prema izmijenjenom Zakonu i Pravilnika te o ostalim novinama od 1. siječnja 2017.

Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 600 kuna (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju naknadu u iznosu od 500 kuna (s PDV-om).

Više informacija i prijavu možete pronaći na poveznici:

http://www.teb.hr/seminari-i-treninzi/porezne-prijave-i-gfi-za-2016,-primjena-novih-i-izmijenjenih-zakona-i-pravilnika-u-2017.aspx