Popis stopa prireza na području Bjelovarsko-bilogorske županije

www.pixabay.com

Red.br.

Šifre gradova/općina

Područni ured ispostava grad/općina

Stopa prireza

Objava

Datum primjene

Godišnja stopa za 2016. godinu

1.

024

Grad Bjelovar

  7,50 %

12,00 %

NN/101/01

NN/61/02

01.01.2002.

01.06.2002.

12,00 %

2.

176

Kapela

8,00 %

NN/12/02, NN/31/02

01.02.2002.

8,00 %

3.

063

Grad Čazma

10,00 %

NN/147/05

01.01.2006.

10,00 %

4.

450

Štefanje

10,00 %

NN/6/15

27.01.2015.

10,00 %

5.

067

Grad Daruvar

10,00 %

NN/3/14

18.01.2014.

10,00 %

6.

199

Končanica

5,00 %

NN/25/02

01.04.2002.

5,00 %

7.

071

Dežanovac

5,00 %

NN/158/02

01.01.2003.

5,00 %

8.

119

Grad Garešnica

10,00 %

NN/45/02

01.05.2002.

10,00 %

9.

139

Grbišno Polje

10,00 %

NN/143/06

01.01.2007.

10,00 %

Izvor službene stranice Porezne uprave: http://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/Va%C5%BEe%C4%87e%20stope%20prireza%20u%202016.pdf

 

Kontakti

  • Martina Posavac Ćurić Direktorica Tel: +385 43 274 065 Email: mposavac@hgk.hr
  • Županijska komora Bjelovar Tel: +385 43 274 060 Email: hgkbj@hgk.hr