Podzakonski akti Zakona o tržištu električne energije

Pixabay

Podzakonski akti Zakona o tržištu električne energije:

 1. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 158/13)
 2. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 134/15)
 3. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (Narodne novine, br. 134/15)
 4. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (Narodne novine, br. 134/15)
 5. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije (Narodne novine, br. 94/07, 38/12)
 6. Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta (HEP-OPS, 11/2009, 11/2010, 12/2010, 11/2011, 07/2012, 11/2012, 11/2013)
 7. Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a (HOPS, 3/2015)
 8. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije (Narodne novine, br. 104/15)
 9. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (Narodne novine, br. 104/15)
 10. Pravila djelovanja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 135/06, 146/10, 90/12)
 11. Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 121/15)
 12. Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje (Narodne novine, br. 121/13, 82/14, 132/14)
 13. Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu (Narodne novine, br. 37/11, 42/11)
 14. Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja (Narodne novine, br. 85/15)
 15. Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije (Narodne novine, br. 133/14)
 16. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (Narodne novine, br. 133/06, 135/11)
 17. Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (Narodne novine, br. 28/06)
 18. Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (Narodne novine, br. 52/06)
 19. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (Narodne novine, br. 36/06)
 20. Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (Narodne novine, br. 56/15)
 21. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 14/06)
 22. Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 85/15)
 23. Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (Narodne novine, br. 84/13, 101/13, 72/15)
 24. Cjenik nestandardnih usluga
  – u djelatnosti distribucije električne energije,
  – u djelatnosti distribucije električne energije – Mjerne usluge,
  – u djelatnosti opskrbe električnom energijom tarifnih kupaca.
  (HEP-ODS, 08/2009)
 25. Program za osiguranje i primjenu načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti rada HEP - Operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HEP-OPS, 5/2006)
 26. Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije (HROTE 16.04.2014.)
 27. Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru (Narodne novine, br. 137/14)