Objavljeno: 10. 04. 2020. , Ažurirano: 10. 04. 2020.

Danas objavljeni podaci o kretanju robne razmjene Hrvatske s inozemstvom za siječanj, kao i prve procjene za veljaču, gube na aktualnosti zbog recentnih zbivanja oko pandemije koronavirusa. Naime, u „normalnim“ godinama već su podaci za prva dva mjeseca, unatoč povremeno povećanom sezonskom izvozu ribe, a ponekad i brodova, približno davali sliku očekivanih trendova na razini godine. Međutim, zbog širenja virusa u Hrvatskoj i drugim zemljama, povremenog zatvaranja granica i problema oko proizvodnje i protoka roba, od ožujka će se vrlo vjerojatno bilježiti pad vrijednosti izvoza i uvoza na godišnjoj razini. Konačni će rezultati za cijelu godinu ovisitio trajanju i intenzitetu pandemije, ali će doći do pada vrijednosti ukupne robne razmjene i upitno je samo koliko će taj pad iznositi.

Ipak se može navesti da je vrijednost izvoza u siječnju na godišnjoj razini povećana za 3,2%, na što je najviše utjecao izvoz proizvoda iz djelatnosti rudarstva i vađenja, izvoz električne opreme te elektroničkih proizvoda, što nije uobičajeno kretanje izvoza kada se promatra njegova struktura po djelatnostima. S druge strane, sam početak ove godine obilježen je znatnim padom vrijednosti izvoza farmaceutskih proizvoda, koji su prošle godine imali najveći utjecaj na rast izvoza, te električne energije. Kod uvoza je istodobno najviše povećan uvoz proizvoda djetatnosti rudarstva i vađenja, pri čemu se kod uvoza u najvećoj mjeri radi o uvozu sirove nafte i plina te farmaceutskih proizvoda. Ukupna je vrijednost uvoza povećana za 2,1%. Kao rezultat takvih kretanja izvoza i uvoza robni je deficit za siječanj na godišnjoj razini povećan 0,4% ili tek 24 milijuna kuna.

Prve procjene za razdoblje od siječnja do veljače pokazuju da je i tijekom veljače nastavljen rast robne razmjene uz rast izvoza od 5,1% i povećanje uvoza od 4,0%te nešto izraženiji rast robnog deficita koji je prema prvoj procjeni iznosio 2,3%.