Objavljeno: 14. 03. 2020. , Ažurirano: 18. 05. 2020.

Provedba Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza RH - promorstvo i nautika

Svi kojima je granična policija izrekla mjeru samoizolacije, bit će izbrisani iz sustava.

Sve kojima će biti ukinuta mjera samoizolacije uputit će se da mjere temperaturu i smanje kontakte samo na nužne do isteka 14 dana.

Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (Narodne novine broj 32/20 i 48/20), te Odlukom o izmjenama i dopuni iste odluke od 9. svibnja 2020. omogućuje se:

hrvatskim državljanima ulazak u Republiku Hrvatsku odnosno odlazak u inozemstvo uz pridržavanje općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dodatno, kada postoje poslovni razlozi ili gospodarski interesi, ulazak u Republiku Hrvatsku, uz pridržavanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, omogućuje se i: 

  • građanima država članica EU i članovima njihovih obitelji
  • državljanima trećih zemalja koji u osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ
  • osobama koje imaju pravo boravka na temelju drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.

Među izuzetke kojima je odobren ulazak, uz one već navedene, dodane su i osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga, a svi oni mogu prelaziti državnu granicu uz pridržavanje općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za hrvatske državljane.

Za hrvatske državljane iz članka II. Odluke ne provodi se više mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana već im pri ulasku u Republiku Hrvatsku granična policija uručuje letak u kojem ih se obvezuje da poštuju opće i posebne preporuke i upute HZJZ-a kojima se preporučuje da što više ograniče kontakte s drugim osobama iz svoje okoline te da izvan svoje kuće obavljaju samo najnužnije i neodgodive poslove tijekom 14 dana od dana ulaska u RH.

Navedeno vrijedi i za strane državljane kojima se pod posebnim uvjetima dopusti ulazak u Republiku Hrvatsku.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane.

Ako strani državljanin ima namjeru prijeći državnu granicu, mora zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta: 

  1. posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine koja se nalazi u RH ili plovila (moguće i nositelj lizinga) ili dolazi na sprovod u RH (posjeduje odgovarajuću dokumentaciju kojom to dokazuje). Po zadovoljenju uvjeta, tim stranim državljanima omogućuje se prijelaz državne granice, evidentira ih se te upisuje mjesto/adresu na kojoj će boraviti odnosno na kojoj se nekretnina/plovilo nalazi, broj telefona za kontakt i vrijeme boravka, kada planiraju izlazak iz Republike Hrvatske.
  2. Posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv gospodarskog subjekta u Republiku Hrvatsku, interes gospodarskog subjekta za njihov dolazak u Republiku Hrvatsku ili poziv na poslovni sastanak. Za te putnike potrebno je upisati mjesto/adresu na kojoj će boraviti te broj telefona za kontakt i vrijeme boravka, kada planiraju izlazak iz RH.
  3. Svi ostali strani državljani koji imaju neki poslovni razlog, koji se u ovome trenu ne može predvidjeti, a nemaju odgovarajuću dokumentaciju, potrebno je uputiti da svoju namjeru prelaska državne granice (ulaska u Republiku Hrvatsku) najave na uzg.covid@mup.hr te će im se u najkraćem roku odgovoriti na taj zahtjev.

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojih su se dužni pridržavati hrvatski i strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku pročitajte OVDJE.

Hrvatski i strani državljani mogu zatražiti dodatne informacije i pojašnjenja na info broju 112 ili 113.

NAPOMENA: U ovom su tekstu objavljeni samo dijelovi, cjelovite Preporuke i upute HZJZ-a za hrvatske i strane državljane koji prelaze granicu RH pročitajte OVDJE.