Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)


Europski fond za regionalni razvoj, u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija, raspisuje Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva). Natječaj je otvoren od 17. listopada 2016. do 16. siječnja 2017., a za nj je nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Prijavitelji su gospodarski subjekti i obrtnici, a svrha je Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U sklopu ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i poporu korisnicima za provedbu istih:

GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade GRUPA 2 – Horizontalne mjere Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

  • za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17. listopada 2016. do 16. siječnja 2017.
  • za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17. listopada 2016. do 16. prosinca 2016.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

  • GRUPA 1 – u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade,
  • GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Više informacija i dokumentacija