Objavljeno: 09. 09. 2019. , Ažurirano: 09. 09. 2019.

Na temelju Odluke Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagrebačkoj županiji ostavljeno je na raspolaganje 10.256.829,00 kuna po programu „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti“.
U skladu s tim, Zagrebačka županija ponovno otvara zaprimanje zahtjeva za kredit, počevši od 6. rujna 2019.
 
Korisnici kredita na temelju Programa i Ugovora o provedbi Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti“ su mikro, mali i srednji subjekti maloga gospodarstva (d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove), koji ulažu na području Zagrebačke županije, neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.
 
Korisnicima kredita se subvencionira kamata na poduzetnički kredit, i to kako slijedi:
- Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta subvencionira s 2% projekte iz proizvodne djelatnosti i s 1% projekte iz uslužne djelatnosti
- Zagrebačka županija subvencionira s 2% projekte iz proizvodne djelatnosti i s 1% projekte iz uslužne djelatnosti
- Pojedine jedinice lokalne samouprave osigurale su dodatnu subvenciju kamata po Programu (o čemu se poduzetnik može informirati direktnim upitom u pojedinom gradu ili općini).
 
Svi uvjeti i kriteriji natječaja ostali su nepromijenjeni, a natječaj i popratni obrasci nalaze se ovdje, gdje također možete pronaći i obavijest o otvaranju.
 
Rok za zaprimanje zahtjeva je 31. prosinca 2019.
 
Sve informacije poduzetnici mogu dobiti u Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo (e-adresa: uog@zagrebacka-zupanija.hr, tel.: 01/6009-415 i 01/6009-457).