Na temelju iskazanih potreba gospodarstvenika, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je uslugu poreznog savjetovanja.

Usluga je namijenjena svim članicama Komore, besplatna je i dio je paketa pomoći gospodarstvenicima. Moguće ju je koristiti jednom godišnje i to dodjelom vaučera koji je jednak vrijednosti jednog upita odnosno jednog stručnog mišljenja/očitovanja ovlaštenih poreznih savjetnika sukladno Zakonu o poreznom savjetništvu.

Vaučeri se dodjeljuju prijavom na internetskoj stranici HGK i to po redu zaprimanja. Potrebno je dostaviti i detaljno obrazložiti postavljeno pitanje (ili više njih, ali vezano za određeni problem) za ovlaštene porezne savjetnike uz svu popratnu dokumentaciju potrebnu za razumijevanje upita i izradu stručnog mišljenja. Sukladno navedenom postupku odabira, članici će biti dostavljena obavijest o dodjeli vaučera odnosno mogućnosti korištenja usluge poreznog savjetovanja s naznakom predviđenog datuma izvršenja. Porezni savjetnici izradit će mišljenje/očitovanje u pisanom obliku koje će HGK dostaviti članici odmah po zaprimanju. Broj vaučera je ograničen i baziran je na mjesečnoj osnovi. Prijave se otvaraju 1. u mjesecu i zatvaraju ispunjenjem maksimalnog broja prijava za taj mjesec. Ako zainteresirana članica ne ostvari pristup usluzi radi navedenog ograničenja, prijavu je moguće ponoviti idući mjesec ili koristiti usluge stručnjaka za poreze HGK.

Imajući na umu kompleksnost sustava oporezivanja u RH, uzrokovanog prilagodbom na zajednički sustav oporezivanja EU, Hrvatska gospodarska komora je pokrenula čitav niz usluga vezanih za edukaciju i savjetovanje članica pa je tako na nivou četiri regionalna centra RH (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) moguće sudjelovati i na besplatnim seminarima o aktualnim poreznim pitanjima na kojima predavanja drže renomirani porezni stručnjaci.

HGK vjeruje kako će usluga poreznog savjetovanja olakšati poslovanje članicama i pridonijeti lakšem razumijevanju poreznih zakona i propisa.


Uvjeti ponude i korištenja usluge

Pažljivo pročitajte upute i uvjete korištenja ove usluge.

Prihvaćanje uvjeta korištenja usluge poreznog savjetovanja članica HGK smatrat će se izjavom o poznavanju navedenih uvjeta te prihvaćanju svih pravnih učinaka koji proizlaze iz nepridržavanja i/ili zloporabe predstavljenih uvjeta.

Uslugu poreznog savjetovanja članica HGK pružaju ovlašteni porezni savjetnici u skladu sa Zakonom o poreznom savjetništvu.

Usluga je namijenjena svim članicama HGK, a koristi se dodjelom vaučera koji su za članice HGK besplatni. Jedan vaučer jednak je vrijednosti jednog upita članice odnosno jednog mišljenja/očitovanja ovlaštenog poreznog savjetnika.

Vaučeri se dodjeljuju isključivo članicama HGK, koje redovno podmiruju obvezu članarine, putem prijave za korištenje usluga poreznog savjetovanja kronološki, po redu zaprimanja. Broj vaučera je ograničen na kvotu od 35 upita mjesečno, stoga se prijave otvaraju 1. u mjesecu i zatvaraju ispunjenjem maksimalnog predviđenog broja upita za taj mjesec. Ako zainteresirana članica ne uđe u kvotu za vaučere u tekućem mjesecu, može se ponovno prijaviti idući mjesec ili koristiti usluge komorskih stručnjaka za poreze.

Članice HGK se za dodjelu vaučera prijavljuju prijavnim obrascem u kojemu postavljaju jasno i detaljno obrazloženo pitanje za ovlaštene porezne savjetnike te prilažu svu popratnu dokumentaciju potrebnu za razumijevanje upita i izradu stručnog mišljenja. Moguće je postaviti i više pitanja, ali samo ako su povezana s istim područjem interesa, odnosno istim problemom.

Prema navedenom postupku odabira, članici će biti dostavljena obavijest o dodjeli vaučera, odnosno o mogućnosti korištenja usluge poreznog savjetovanja te s predviđenim datumom dostave mišljenja/očitovanja. HGK će dostaviti upit članice, o kojem će porezni savjetnici izraditi mišljenje/očitovanje u pisanom obliku. U slučaju potrebe za dodatnim podacima bitnim za kreiranje stručnog mišljenja, porezni će ih savjetnik zatražiti od članice. HGK će mišljenje/očitovanje poreznog savjetnika odmah po zaprimanju poslati članici u PDF-u . Izvornik se dostavlja poštom na adresu navedenu u prijavnom obrascu.

Svi sudionici procesa pružanja usluge poreznog savjetovanja članica HGK (porezni savjetnik, HGK, članica HGK) dužni su čuvati kao poslovnu tajnu sve pritom pribavljene informacije.

Porezni savjetnik i HGK preuzimaju obvezu zaštite povjerljivih informacija i jamče da će svi prikupljeni podaci biti korišteni isključivo u funkciji realizacije predmetnog pravnog posla te se izvan toga ne mogu koristiti bez suglasnosti članice, osim u slučajevima kada to propisuje zakon.

Članica HGK obvezuje se da će mišljenje/očitovanje poreznog savjetnika koje joj je dostavljeno u sklopu ove usluge koristiti isključivo u vlastitu poslovanju i za svoje potrebe te ga neće i ne smije ustupati ili prenositi drugima bez prethodnog pisanog odobrenja poreznog savjetnika.