Vrijeme održavanja: 18.04.2016.

Objavljeno: 18. 04. 2016. , Ažurirano: 04. 10. 2016.

U ponedjeljak, 18. travnja, u Razvojnoj agenciji Sisačko-moslavačke županije SIMORA održana je osnivačka sjednica Partnerskog vijeća Sisačko-moslavačke županije.

S ciljem definiranja strateških ciljeva i prioriteta održivog i društveno-gospodarskog razvoja županije, Županijsko partnersko vijeće radit će na izradi i praćenju Županijske razvojne strategije (ŽRS) za razdoblje 2017.-2020.

Partnersko vijeće savjetodavno je tijelo koje utvrđuje zajedničke gospodarske i društvene prioritete na razini Sisačko-moslavačke županije te prilikom izrade Županijske razvojne strategije utvrđuje prioritete razvoja, predlaže strateške projekte važne za razvoj Sisačko-moslavačke županije te njihovu provedbu i praćenje.

Za predsjednika Partnerskog vijeća jednoglasno je izabran Mario Čelan, a za zamjenicu Andreja Šeperac.

Na sjednici su predstavljeni članovi Partnerskog vijeća, njihova uloga i tijek izrade Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije. Članovi Partnerskog vijeća jesu predstavnici lokane uprave i samouprave, predstavnici gospodarstva, Hrvatske gospodarske komore, potpornih poduzetničkih institucija te predstavnici civilnog društva.

Tatjana Puškarić, voditeljica Odjela za strateško planiranje i ljudske resurse Simore predstavila je Županijsku razvojnu strategiju (ŽRS) te faze u njenoj izradi. Naglasila je da je ŽRS temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem je sadržaj propisan, a u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja županije u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala, s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.