Objavljeno: 18. 08. 2016. , Ažurirano: 03. 10. 2016.

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 30. lipnja 2016. u HGK osnovan je Odbor za gospodarstvo Udruženja banaka HGK. Za predsjednika Odbora izabran je Boris Bekavac, Izvršni direktor Sektora poslovanja s gospodarstvom iz Hrvatske poštanske banke d.d., a za zamjenika predsjednika Odbora Toni Jurčić, Izvršni direktor gospodarstva i poduzetništva u Regijama iz Raiffeisenbank Austria d.d.

Odbor za gospodarstvo Udruženja banaka HGK pridonijet će međusektorskom povezivanju članica HGK na relaciji banke – gospodarstvenici. Suradnjom kroz ovaj Odbor banke će definirati smjernice i glavne aktivnosti u cilju povezivanja banaka i gospodarstvenika kroz sustav HGK (povezivanje kroz 9 sektora, 56 udruženja, 20 županijskih komora) s ciljem pronalaženja optimalnih rješenja i ostvarenja poslovnih interesa za obje strane. Nadalje, suradnja Odbora sa strukovnim udruženjima HGK omogućit će utvrđivanje potreba članica iz realnog sektora za pojedinim financijskim instrumentima, a time i prilagodbu pojedinih financijskih instrumenata specifičnim potrebama gospodarstva u cilju kvalitetnijeg financijskog praćenja poduzetničkih projekata i olakšanja pristupa financiranju za poduzetnike. Planira se organiziranje savjetovanja, edukacija, okruglih stolova za gospodarstvenike na određene specifične teme u Zagrebu i drugim gradovima putem mreže županijskih komora.

Sudionicima sjednice prezentirane su aktivnosti koje Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK provodi vezano za projekt financijske pismenosti te su predstavljeni rezultati istraživanja o financijskom sektoru i poslovnim subjektima, s posebnim osvrtom na banke. Prezentirane su informacije o znakovima „Hrvatska kvaliteta” i „Izvorno Hrvatsko” te o Akciji kupujmo hrvatsko, u kojoj sudjeluju i financijske institucije.

Tijekom sjednice nazočnima su predstavljene aktivnosti HGK za članice Udruženja banaka, pri čemu je istaknuto kako Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize pruža stručnu, logističku i administrativnu podrška radu radnih tijela Udruženja. Istaknuta je uspješna suradnja s nadležnim institucijama i državnim tijelima po svim pitanjima od interesa za Udruženje, a posebice u dijelu donošenja novih ili izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih akata. Istaknuto je kako HGK predsjeda Hrvatskim SEPA forumom čiji je glavni zadatak promocija SEPA platnih usluga te informiranje i edukacija korisnika platnih usluga, a u suradnji s bankama i kartičnim kućama od 2000. godine vodi se statistika kartičnog poslovanja u RH. HGK organizira razne edukacije za članice, omogućuje članicama sudjelovanje u gospodarskim delegacijama, a u okviru Sektora se izrađuju i makroekonomske analize koje se šalju na velik broj članica.